Lịch công tác tuần 07 năm 2019 (từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Lịch công tác tuần 07 năm 2019 (từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 07 THEO NĂM 2019
TUẦN 28 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
11/02

Sáng
8h30

Nội dung: Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Thành phần: Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, CB, GV, NLĐ CSĐT Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng

Sáng
9h30

Nội dung: Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Thành phần: Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, CB, GV, NLĐ CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

PHT Nguyễn
Hoàng Long
Sáng
10h30

Nội dung: Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Thành phần: Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, CB, GV, NLĐ CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng
Chiều

 

 

Thứ Ba
12/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
12/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
14/02

Sáng

Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
15/02

Sáng
8h00

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị thi VC2018.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch, trưởng các Ban Hội đồng thi tuyển VC2018.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch HĐ

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Phòng KHCN-HTQT về kế hoạch công tác 2019.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, lãnh đạo và nhân viên Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
16/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
17/02

Sáng

 

 

Chiều