Lịch công tác tuần 08 năm 2017 (từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)


Lịch công tác tuần 08 năm 2017 (từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)

  • 18/02/2017 19:02
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 08 THEO NĂM 2017
TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
20/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp triển khai xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp và đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiêp.
Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh, Ô Minh (Đào tạo); Ô Hùng, Ô Đoan (Khoa ĐTTC); B Hương, Ô Thắng, Ô Khoa, Ô Đăng, Ô Quyết, Ô Ngọc Hưng, Ô Tuấn Anh (Khoa CT); Ô Quang Anh, Ô Nam, Ô Hiệp, Ô Đoàn, Ô Trầm (Khoa CK); B Lê, B Sao, B Hạnh, B Nguyệt, Ô Tấn, Ô Lâm, Ô Thắng (Khoa KTVT); Ô Thanh, B Hoa, Ô Thu, Ô Hoàng Anh (Khoa CNTT); Ô Tiến, Ô Thành, Ô Dương (TT Nghề).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Phòng Đào tạo

Thứ Ba
21/02

Sáng
8h00

Nội dung: Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thành phần: Toàn thể đảng viên, giảng viên, lãnh đạo các đơn vị từ cấp Bộ môn (trừ những giảng viên có giờ lên lớp) Cơ sở đào tạo Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội.

Đảng ủy Trường

Chiều
14h00

Nội dung: Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thành phần:
Toàn thể đảng viên, giảng viên, lãnh đạo các đơn vị từ cấp Bộ môn (trừ những giảng viên có giờ lên lớp) Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Đảng ủy Trường

Thứ Tư
22/02

Sáng
8h30

Nội dung: Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thành phần:
Toàn thể đảng viên, giảng viên, lãnh đạo các đơn vị từ cấp Bộ môn (trừ những giảng viên có giờ lên lớp) Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

Đảng ủy Trường

Chiều
13h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với ĐH Hiroshima – Nhật Bản
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT),Ô An (SĐH), B Hương, Ô Thắng, Ô Khoa, B Lý (Khoa Công trình). 
Địa điểm:  Phòng họp số 1, tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
23/02

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy
Chiều
14h00

Nội dung: Họp Tiểu ban chuẩn bị Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống xây dựng Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.
Thành phần: Hiệu trưởng, Ông Bình (CT Công đoàn Trường).
Địa điểm: Phòng họp 
206 Nhà 1C, số 01 Trần Phú, Hà Nội.

Thường trực ĐUK

Thứ Sáu
24/02

Sáng
8h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Phòng họp Số 1, tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với Viện KICT – Hàn Quốc.
Thành phần: B Hiền (KHCN-HTQT), Bà Hương, Ô Lâm, Ô Hưng, Ô Kiên, Ô Hữu Anh (Khoa Công trình)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà H1

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Bảy
25/02

Sáng
7h00

Nội dung: Chuẩn bị cho Ngày Tư vấn tuyển sinh ĐH năm 2017 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.​
Thành phần: Ô Tùng (CNTT), Ô Tuấn (Đào tạo).
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/02

Sáng
7h00
(cả ngày)

Nội dung: Tham gia Ngày Tư vấn tuyển sinh ĐH năm 2017. 
Thành phần: BGH; Trưởng các Phòng: ĐT, SĐH, HCQT, KHCN-HTQT, HSSV, ĐBCL; Bí thư ĐTN; Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT, ĐTTC; Lãnh đạo các Trung tâm: CNCK, CNTT; các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh 2017 và các em sinh viên theo danh sách.
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Thời gian xuất phát: 6h30 tại CSĐT Hà Nội 

PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

 

Tin liên quan