Lịch công tác tuần 08 năm 2018 (từ 19/02/2018 đến 25/02/2018)


Lịch công tác tuần 08 năm 2018 (từ 19/02/2018 đến 25/02/2018)

  • 18/02/2018 18:02
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 08 THEO NĂM 2018
TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
19/02

Sáng

Nghỉ tết Nguyên đán (đến hết ngày 20/2/2018).

 
Chiều

 

 

Thứ Ba
20/02

Sáng

   
Chiều

 

 

Thứ Tư
21/02

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý Ban Giám hiệu.
Thành phần: Các Phó hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
22/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
23/02

Sáng

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh Tại Tỉnh Hưng Yên từ 23/2-25/2
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyến sinh theo Quyết định.
Địa điểm:Tỉnh Hưng Yên.

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
24/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan