Lịch công tác tuần 09 năm 2017 (từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)


Lịch công tác tuần 09 năm 2017 (từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

  • 25/02/2017 14:02
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 09 THEO NĂM 2017
TUẦN 30 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
27/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Trung tâm thí nghiệm công trình.
Thành phần: Ô Tân (Công ty Công trình  giao thông UTT), Lãnh đạo Khoa; Trưởng các bộ môn và toàn thể giảng viên Bộ môn thí nghiệm Công trình (khoa Công trình)..
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba
28/02

Sáng
8h30

Nội dung: Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ BIM trong quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật". (Khoa Công trình phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo).
Thành phần: PHT Khiêm; Đại diện: Phòng KHCN-HTQT, Khoa Công trình, Khoa CNTT và cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bấm để xem kế hoạch Hội thảo

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 02/2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội:
 Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Trưởng các Bộ môn.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng

Thứ Tư
01/03

Sáng

Xử lý công việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
02/03

Sáng
8h30

Nội dung: Triển khai công tác giao, thực hiện luận văn tốt nghiệp cao học K1.
Thành phần: phòng SĐH; Trưởng khoa Cơ khí và trưởng bộ môn ô tô; Trưởng khoa Công trình và trưởng bộ môn Cầu, Đường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Phòng ĐT SĐH
Chiều
14h00

Nội dung: Họp về phương án đào tạo tiếng Anh  đối với CBGV năm 2017. (B Hiền - Phòng KHCN-HTQT  chuẩn bị và báo cáo).
Thành phần: Các PHT, Ông Trinh (KHCN-HTQT), Bà Thu (TCCB), Bà Thủy (TCKT), Bà Hòa (BM ngoại ngữ).
Địa điểm: PH tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
03/03

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc với Khoa CNTT về các hoạt động của Khoa. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 2 đầu cầu).
Thành phần: Các PHT; Ông Lâm, Ông Vương Văn Sơn (ĐT); Ô Thế Anh (Phòng ĐBCL); Ông Thanh, Ô Hưng (Khoa CNTT); Trưởng, Phó các Bộ môn; CBGV (không có giờ lên lớp).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến đầu cầu cơ sở đào tạo Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
04/03

Sáng

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Nam Định đến ngày 05/3.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: Tỉnh Nam Định .

Chủ tịch Hội đồng tuyển​ sinh

Chiều

 

 

Chủ Nhật
05/03

Sáng
(cả ngày)​

Nội dung: Giao lưu nữ CBVC, NLĐ toàn Trường nhân Ngày 8/3 .
Thành phần: Toàn thể nữ CBVC, NLĐ 3 cơ sở đào tạo; lãnh đạo các đơn vị; các nam CBVC, NLĐ quan tâm.
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Thời gian xuất phát: 6h00 tại các Cơ sở đào tạo
Ghi chú:
I. Chương trình thăm quan và giao lưu: Bấm để xem
II. Bố trí xe đoàn Hà Nội: Bấm để tải 
1. Xe 12 chỗ Lái xe - Anh Giao - Thành phần: Chủ tịch Công đoàn Trường và lãnh đạo các đơn vị
2. Xe 34 chỗ, Cô Cao Thị Thu Nga phụ trách
Thành phần: Bấm để xem  
3. Xe 45 chỗ, Cô Nguyễn Thùy Anh phụ trách (Xe thuê)
Thành phần: Bấm để xem 
4. Xe 12 chỗ, Chị Ngô Thị Hợp phụ trách (Lái xe - Anh Đồng) 
Thành phần: Bấm để xem 

Chủ tịch Công đoàn 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan