Lịch công tác tuần 09 năm 2018 (từ 26/02/2018 đến 04/03/2018)


Lịch công tác tuần 09 năm 2018 (từ 26/02/2018 đến 04/03/2018)

  • 24/02/2018 17:02
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 09 THEO NĂM 2018
TUẦN 30 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
26/02

Sáng
8h00

Nội dung: Gặp mặt đầu xuân 2018. Phòng HCQT chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, CBGV, NLĐ Cơ sở đào tạo Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường lớn, CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng
Sáng
8h30

Nội dung: Đón sinh viên K68 (đợt 2) lên học tại CSĐT Vĩnh Phúc (cả ngày).
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long (đầu cầu Hà Nội), PHT Vũ Ngọc Khiêm (đầu cầu Vĩnh Phúc), các thành viên theo Chương trình đã phân công.
Địa điểm: CSĐT Hà Nội và KTX, CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng
Sáng
09h30

Nội dung: Gặp mặt đầu xuân 2018. Phòng HCQT chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, CBGV, NLĐ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn, CSĐT Thái Nguyên.

Chủ tịch HĐ Trường
Sáng
10h30

Nội dung: Gặp mặt đầu xuân 2018. Phòng HCQT chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Toàn thể các đồng chí lãnh đạo, CBGV, NLĐ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn, CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng
Sáng
11h00

Nội dung: Tết trồng cây đầu xuân 2018. Phòng HCQT chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, CBGV, NLĐ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc quan tâm.
Địa điểm: Khuôn viên CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng
Chiều

 

 

Thứ Ba
27/02

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thống nhất áp dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Ngọc, Ô Thi (HCQT), Ô Thanh, Ô Tùng, Ô Đức Anh (Trung tâm CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.
Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Tổ chức phỏng vấn tuyển sinh cho Đại học Marne La Vallée. Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật​.
Thành phần: Phòng KHCN - HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Phòng KHCN - HTQT

Thứ Tư
28/02

Sáng
9h00

Nội dung: Hội ý chủ đề nghiên cứu ứng dụng.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Trinh, Ô Tuấn (KHCN-HTQT), TS Khương, TS Bằng, TS Bình (Khoa Công trình) .
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
15h00

Nội dung: Tổ chức phỏng vấn tuyển sinh cho Đại học Marne La Vallée. Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật​.
Thành phần: Phòng KHCN - HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Phòng KHCN - HTQT

Thứ Năm
01/03

Sáng

 

 

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Họp trước khi bảo vệ tài chính Đề tài KC.02.
Thành phần: Các thành viên thực hiện Đề tài KC.02
Địa điểm: Phòng Họp tầng 2 nhà H1, UTT.
Đề nghị các thành viên xác nhận thông tin tham gia buổi họp.

Chủ nhiệm Đề tài PGS.TS. Đào Văn Đông

Thứ Sáu
02/03

Sáng

Nội dung: Nghe báo cáo về kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty và Trung tâm.
Thành phần: Các PHT, Bà Thủy (TCKT);
    - 8h00: Ô Trung, Ô Tân (Cty UTT), Ô Hưng (TT Thí nghiệm), Bà Hương, Ô Hoàng Anh (Khoa Công trình);
    - 10h00: Ô Sơn (TT Đào tạo lái xe).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng
  Nội dung: Tư vấn tuyển sinh Tại Tỉnh Hưng Yên từ 02/3-04/3
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyến sinh theo Quyết định.
Địa điểm:Tỉnh Hưng Yên.
 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cho học viên ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT Khóa 1.
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long, PĐT Sau đại học, Bà Hương (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
03/03

Sáng

Nội dung: Thăm quan và giao lưu nữ CBVC, NLĐ toàn trường nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Cả ngày)
Thành phần: Toàn thể nữ CBVC, NLĐ 3 cơ sở đào tạo; lãnh đạo các đơn vị; các nam CBVC, NLĐ qua tâm
Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Chương trình chi tiết

Công đoàn Trường

Chiều

 

 

Chủ Nhật
04/03

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Bảo vệ tài chính Đề tài KC.02.
Thành phần: Các thành viên thực hiện Đề tài KC.02.
Địa điềm: Phòng 407, Bộ KH&CN, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà Nội.

Bộ KH&CN

Chiều

 

 
Tin liên quan