Lịch công tác tuần 09 năm 2019 (từ 25/02/2019 đến 03/03/2019)


Lịch công tác tuần 09 năm 2019 (từ 25/02/2019 đến 03/03/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 09 THEO NĂM 2019
TUẦN 30 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/0/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
25/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phần: đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, đồng chí Hoàng (VP ĐU).

Địa điểm: Hội trường tầng 17, Trường Đại học Lao Động Xã Hội. (số 43 Trần Duy Hưng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đảng ủy Khối

Thứ Ba
26/02

Sáng
9h00

Nội dung: Họp triển khai và rà soát thực hiện chương trình công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch
Côngđoàn Trường

Chiều
15h30

Nội dung: Họp về công tác đào tạo.

Thành phần: Bà Hương, Ô Hoàng Anh (Khoa CT), Trưởng các bộ môn (Ông Khoa, Ông Thắng, Ông Quyết, Ông Đăng, Ông Khương, Bà Loan, Ông Tuấn Anh, Ông Hưng, Bà Yến, Ông Bình, Ông Nghị).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Tư
27/02

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Công ty Matsubara và Công ty APP.

Thành phần: PGS. Thủy (Khoa Công trình), TS. Tuấn (Khoa KHCB). 

Địa điểm: Công ty APP.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều
14h30

(Hoãn)

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các đồng chí thường vụ ĐU Trường, mời Bà Thu (TCCB). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Năm
28/02

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các đồng chí thường vụ ĐU Trường, mời Bà Thu (TCCB). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
11h00
Nội dung:Tiếp và làm việc với công ty Matsubara.
Thành phần: Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.
Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với ĐSQ Nhật Bản và Hội thảo trực tuyến học bổng (TS, Ths, ĐH) Chính phủ Nhật Bản.

Thành phần:

  • Đầu cầu Hà Nội: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ông Trinh, bà Hiền (KHCN-HTQT); giảng viên và sinh viên có quan tâm;
  • Đầu cầu Vĩnh Phúc: TS. Vương V Sơn, giảng viên và sinh viên quan tâm;
  • Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), giảng viên và sinh viên quan tâm.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng
Chiều
14h30

Nội dung: Nghe báo cáo về phương án cải tạo, sửa chữa CSVC. Phòng QLĐT&XDCB chuẩn bị và báo cáo.

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Mạnh Hùng, Ô Ngọc, Ô Quyền (HCQT); Ô Thanh (TT CNTT-TV).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
01/03

Sáng
8h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các đồng chí BCH ĐU Trường; mời Ô Hoàng, Bà Nga (VP ĐU). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
13h30

Nội dung: Họp trực tuyến với Công ty NEXCO CENTRAL 

Thành phần: PHT Khiêm, TS. Hương, TS. Hoàng Anh, TS. Hưng, TS. Lâm, TS. Kiên, Ô Sơn (Khoa Công trình), Ô Trinh, bà Hiền (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Thứ Bảy
02/03

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Dự họp tại Vĩnh Phúc (dự kiến).

Thành phần: Hiệu trưởng, TS. Trinh (KHCN-HTQT), TS. Vương V Sơn (ĐT).

Địa điểm: UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo
Tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ Nhật
04/03

Sáng

 

 

Chiều