Lịch công tác tuần 10 năm 2018 (từ 05/3/2018 đến 11/03/2018)


Lịch công tác tuần 10 năm 2018 (từ 05/3/2018 đến 11/03/2018)

  • 04/03/2018 00:03
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 10 THEO NĂM 2018
TUẦN 31 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
05/3

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Dự họp về Dự thảo Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật đường sắt.
Thành phần: Hiệu trưởng
Địa điểm: Phòng họp 4A Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT
Chiều
14h00

Nội dung: Họp triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018.
Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh (ĐT); Ô Hùng, Ô Đoan (ĐT Tại chức); Ô An (SĐH).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT
Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
06/3

Sáng

Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc Hiệu trưởng

Sáng
8h30

Nội dung: Họp triển khai kế hoạch Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh, Ô Dũng, Ô Tuấn (ĐT);  Ô Ngọc, Ô Dũng (HCQT); Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT); Ô Ánh (ĐTN); Ô Tùng (TT CNTT); Lãnh đạo Khoa : Công trình, Cơ Khí, Kinh tế vận tải, Công nghệ thông tin.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT
Nguyễn Hoàng Long

Chiều

15h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: Ông Trinh, Ô Hiếu, B.Hiền (Phòng KHCN-HTQT)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT
Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
07/3

Sáng
8h30

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, bà Hương (QLĐT&XDCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng
Sáng
10h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Ngọc, Ô Thi (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

Hiệu trưởng
Chiều
13h30

(Mới)

Nội dung: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Ô Hùng (Chủ tịch HĐT).
Địa điểm: Hội trường Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Thứ Năm
08/3

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, Bà Thu (TCCB), Ô Long, Bà Điệp, Ô Tuấn, Ô Đức, Ô Tình, Ô Hồng, Ô Hà (CSĐT Thái Nguyên).
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Thái Nguyên.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: làm việc với công ty ED Hàn Quốc về thử nghiệm thiết bị xử lý khí thải.
Thành phần: Ô Tuấn, Ô Đoàn (bộ môn tàu thuỷ và thiết bị nổi), Ô Thành (Trung Tâm công nghệ Cơ khí).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

PHT
Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Sáu
09/3

Sáng
9h40

(Mới)

Nội dung: Sinh hoạt Chi bộ Khoa Công trình. họp trực tuyến
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, nhà H3.

Bí thư chi bộ
Khoa Công trình​

Chiều

 

 

Thứ Bảy
10/3

Sáng

6h00

Nội dung: Tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. (Đến hết ngày 11/3)
Thành phần: Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện các Khoa chuyên ngành (01 người/Khoa) và các thành viên theo danh sách. 
Địa điểm: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
xe xuất phát lúc 6h00 tại Trường.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/3

Sáng
 

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan