Lịch công tác tuần 11 năm 2018 (từ 12/3/2018 đến 18/03/2018) Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Lịch công tác tuần 11 năm 2018 (từ 12/3/2018 đến 18/03/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 11 THEO NĂM 2018
TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
12/3

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Lễ ký kết hợp đồng và giao nhiệm vụ triển khai dự án "Nghiên cứu phát triển Trường Đại học Công nghệ GTVT".
Thành phần: Ban Giám hiệu; Ô Hùng (Chủ tịch HĐT); CBGV thực hiện Dự án (chương trình và danh sách kèm theo).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
13/3

Sáng

Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc Hiệu trưởng
Sáng
8h00
(Mới)

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 (bổ sung) Khối ngành Kết cấu - Cầu - Công trình thủy. Danh sách đề cương​
Thành phần: Danh sách Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 Khối ngành Kết cấu - Cầu - Công trình thủy.  
Địa điểm
: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
14h00

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 (bổ sung) Khối Lý luận chính trị - Đào tạo. Danh sách đề cương
Thành phần: Danh sách Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 Khối Lý luận chính trị - Đào tạo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
14h00

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 (bổ sung) Khối ngành Công nghệ thông tin – Điện tử. Danh sách đề cương​
Thành phần: Danh sách Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 Khối ngành Công nghệ thông tin – Điện tử.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Tư
14/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường.
Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, nhà H1

Chủ tịch
Công đoàn Trường​
Chiều
​14h00

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 (bổ sung) Khối ngành Kinh tế vận tải. Danh sách đề cương​
Thành phần: Danh sách Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 Khối ngành Kinh tế vận tải.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
15/3

Sáng
8h00

Nội dung: Họp nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long; Phòng Đào tạo; Thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; Ô Trinh, Bà Hiền, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
16/3

Sáng
8h00

(Mới)

Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc

PHT 
Vũ Ngọc Khiêm
Sáng
8h30

(Mới)

Nội dung: làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội về ngày Hội việc làm thanh niên thủ đô lần thứ 10.
Thành phần: mời PHT Nguyễn Hoàng Long; Ô Ánh, Ô Kiên (ĐTN), Đại diện phòng CTSV; Ô Toàn (Khoa ĐTTC). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Đoàn Thanh niên

Chiều

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Tỉnh Phú Thọ từ 16/3-18/3
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyển sinh theo Quyết định
Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ

Đoàn Tư vấn Tuyển sinh

Thứ Bảy
17/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
18/3

Sáng

 

 

Chiều