Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)


Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 11THEO NĂM 2019
TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
11/03

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát chuẩn bị Ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Thành phần:

-   Đầu cầu Hà Nội: các PHT; Ô Hùng (HĐT); Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng, Ô Tuấn (Đào tạo); Ô Ánh (ĐTN), Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN), Ô An (SĐH); Ô Ánh, Ô Ngọc (HCQT), Ô Đoan (ĐTTC), Ô Thanh (Khoa CNTT), Bà Lê (Khoa KTVT), Ô Quang Anh (Khoa CK), Bà Hương, Ô Hoàng Anh (Khoa CT), Ô Tiến (TT nghề).

-   Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Vương Văn Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT), Ô Trường (ĐTN), Ô Trung (KTX).

-   Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Tuấn (ĐT).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều
13h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên.

Thành phần: Ô Long (PGĐ), Bà Điệp (TCKT), Ô Hà (TT ĐTLX).

Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.
PHT Nguyễn
Hoàng Long
Chiều
13h30

Nội dung: Khảo sát thực địa tình hình sử dụng các phòng học tại CSĐT Hà Nội.

Thành phần: Ô Ngọc (HCQT), Ô Lâm (ĐT), Ô Thanh (CNTT-TV), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Hiếu (QLĐT-XDCB).

Địa điểm: CSĐT Hà Nội.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Thứ Ba
12/03

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Tổng công ty Vĩnh Phú (VITRAC)

Thành phần: TS. Toàn (ĐTTC); ông Trầm (MXD)

Địa điểm: Tổng Công ty Vĩnh Phú - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

TP. KHCN&HTQT

Sáng
10h00

Nội dung: Ký kết hợp tác với công ty Sun.
Thành phần: Khoa CNTT.
Mời dự: Ban Giám hiệu.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Khoa CNTT

Chiều
13h30

Nội dung: Kiểm tra công tác văn bản, văn thư lưu trữ tại một số đơn vị.

Thành phần: Ô Ngọc (HCQT), Ô Thanh (CNTT-TV).

Địa điểm: CSĐT Hà Nội.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Thứ Tư
13/03

Sáng

8h00

Nội dung: Kiểm tra công tác văn bản, văn thư lưu trữ tại một số đơn vị.

Thành phần: Ô Ngọc (HCQT), Ô Thanh (CNTT-TV).

Địa điểm: CSĐT Hà Nội.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Kiểm tra công tác văn bản, văn thư lưu trữ tại một số đơn vị.

Thành phần: Ô Ngọc (HCQT), Ô Thanh (CNTT-TV).

Địa điểm: CSĐT Hà Nội.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Thứ Năm
14/03

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề:  Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phần: Toàn thể đảng viên, CBNV, NLĐ CSĐT Hà Nội (trừ những giảng viên có giờ lên lớp).

Địa điểm: Hội trường lớn, CSĐT Hà Nội.

Ban Tổ chức

Chiều
14h00

(Hoãn)

Nội dung: Chia sẻ của diễn giả Trần Thị Thúy – một trong 50 giáo viên toàn cầu năm 2018 về chủ đề “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong dạy và học ngoại ngữ”.

Thành phần: Lãnh đạo khoa KHCB, giảng viên bộ môn ngoại ngữ Anh – Pháp và các giảng viên có tên trong danh sách (Yêu cầu: Giảng viên tham dự mang theo điện thoại hoặc laptop có kết nối internet để tương tác với diễn giả); và các CBGV quan tâm.

Mời dự: Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Công đoàn -
Khoa KHCB

Thứ Sáu
15/03

Sáng
8h00

Nội dung: Họp về công tác rà soát quy hoạch cán bộ. Đ/c Thu (TCCB) chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Các đ/c Thường vụ ĐU, BGH.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư ĐU -
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
16/03

Sáng
7h00
(Mới)

Nội dung: Ngày Hội TVTS tại Thanh Hóa. Ban TVTS chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Ô Hoàng Anh (Khoa Công trình) và các CBNV theo danh phân công.

Địa điểm: Thanh Hóa.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 

Chủ Nhật
17/03

Sáng
7h00

Nội dung: Ngày Hội TVTS tại CSĐT Vĩnh Phúc. Ban TVTS chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung. (Bấm đế xem Chương trình)

Thành phần: PHT Khiêm, Bà Hạnh (Đào tạo); Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN), Ô Thanh (Khoa CNTT), Bà Lê (Khoa KTVT), Ô Đoan, Ô Toàn (ĐTTC), Ô Vũ (Khoa CK), Ô Chót (TTCNCK); Ô Hà (Khoa CT), Ô Vương Văn Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT), Ô Trường (ĐTN) và các CBNV theo danh phân công.

Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.

Ghi chú: Xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội lúc 5h45

Hiệu trưởng

Sáng
7h00

Nội dung: Ngày Hội TVTS tại Trường ĐH Bách Khoa HN. Ban TVTS chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Tuấn (Đào tạo); Ô Ánh (ĐTN), Ô Khánh (KHCN), Ô An (SĐH), Ô Ánh, Ô Ngọc (HCQT), Ô Quang Anh, Ô Nam (Khoa CK), Ô Hưng (Khoa CNTT), Bà Hương (Khoa CT), Bà Hạnh (Khoa KTVT) và các CBNV theo danh phân công.

Địa điểm: Trường ĐHBK Hà Nội..

Ghi chú: Xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội lúc 6h00.

PHT Nguyễn Hoàng Long
     

Chiều