Lịch công tác tuần 12 năm 2017 (từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)


Lịch công tác tuần 12 năm 2017 (từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)

  • 18/03/2017 13:03
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 12 THEO NĂM 2017
TUẦN 33 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
20/3

Sáng

 

 

Chiều
13h00

Nội dung: Lễ chuyển giao gói hỗ trợ đào tạo kỹ thuật TOYOTA.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Hùng (CTHĐT), Ô Lâm (Đào tạo), Ô Trinh, B Hiền (KHCN- HTQT), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Ô Tiến (GĐ TT CNCK), và các giảng viên khoa cơ khí, TT CNCK không có giờ giảng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
13h30

Nội dung: Họp triển khai thi trắc nghiệm trên máy và xây dựng bài giảng e-learning.
Thành phần: PHT Long, Ô Thế Anh, Ô Dương (ĐBCLĐT), Ô Lâm, Ô Dũng (Đào tạo), Ô Thanh (TTCNTT), Ô Minh (KHCB), Ô Lý (LLCT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: làm việc với phó chủ tịch thường trực hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á.
Thành phần: Ô Ánh (ĐTN).
Địa điểm: Phòng Phó hiệu trưởng Khiêm (phòng 308, Nhà H3).

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Thứ Ba
21/3

Sáng
(Cả ngày)

Làm việc tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Sáng
8h30

Nội dung: Hội ý công tác tư vấn tuyển sinh tại Vĩnh Phúc.
Thành phần: Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Sơn (ĐT), Ô Ánh, Ô Trường (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng, Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Xe xuất phát từ CSĐT Hà Nội lúc 6h15.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Tư
22/3

Sáng
8h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Khoa Cơ khí và TT CNCK về các nội dung công tác của Khoa và Trung tâm.
Thành phần:
Đầu cầu Hà Nội:
Các PHT; Ô Lâm (ĐT), Ô Thế Anh (ĐBCL); Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo Trung tâm; Lãnh đạo các Bộ môn, Tổ; các giảng viên, giáo viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các Bộ môn; các giảng viên, giáo viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ Phụ trách); Các giảng viên, giáo viên (không có giờ lên lớp);
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp chương trình đào tạo Quản lý dự án xây dựng CTGT.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Minh (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (ĐBCL); B Hương, Ô Khoa, Ô Thắng (Khoa Công trình); B Lê, Ô Tấn (Khoa KTVT); Ô Hiếu (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
15h00
(Mới)

Nội dung:  họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên
Thành phần: 
CSĐT Hà Nội: PHT Long; Ô Lâm (ĐT), Ô Tân (TTGD), Ô Thế Anh (ĐBCLĐT), Ô Quang, B Nhung (CTHSSV), Trưởng Khoa CT, Trưởng Khoa Cơ khí, Trưởng Khoa ĐT Tại chức; Giáo viên chủ nhiệm, Lớp trưởng (theo thông báo mời của Phòng CTHSSV)  và các sinh viên vi phạm;
CSĐT Vĩnh Yên: Ông Sơn (ĐT), Ông Chưởng (CTHSSV).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội, Vĩnh Yên.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
16h15
(Mới)

Nội dung: Họp bình xét GVCN học kỳ I năm học 2016-2017 (CSĐT Hà Nội)
Thành phần: PHT Long, Ô Lâm (ĐT), Ô Tân (TTGD), B Thu (P. TCCB), Ô Quang, bà Nhung (CTHSSV), Trưởng Khoa CT, Trưởng khoa KTVT, Trưởng khoa CNTT, Trưởng Khoa Cơ khí, Trưởng Khoa ĐT Tại chức, TTCNCK và Quản sinh các Khoa.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Năm
23/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy

Sáng
9h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Họp trực tuyến với Trường Đại học Hiroshima Nhật Bản
Thành phần: Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT); Khoa Công trình: B Hương, Ô Hoàng Anh, GS Tráng, PGS. Nải, Ô Thắng, Ô Tuấn, B Vân Anh (Bộ môn Cầu); PGS. Thủy, B Lý, Ô Lâm, B Thùy Anh (Bộ môn Kết cấu - Vật liệu).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội.

Phòng
KHCN- HTQT

Chiều
14h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Khoa Cơ sở kỹ thuật về các nội dung công tác của Khoa.
Thành phần:
Đầu cầu Hà Nội:
Các PHT; Ô Lâm, Ô Tuấn (ĐT), Ô Thế Anh (ĐBCL); Lãnh đạo Khoa; Lãnh đạo các Bộ môn; các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các Bộ môn; các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ Phụ trách); Các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
24/3

Sáng
7h30
(Mới)

Nội dung: Dự Mít tinh kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày Hội hiến máu tình nguyện vì nạn nhân tai nạn giao thông và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông.
Thành phần: Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường; các phó Hiệu trưởng; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các đơn vị; các giảng viên, sinh viên đã đăng ký và các sinh viên quan tâm (không có giờ lên lớp).  
Địa điểm: Tại Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Hội đồng
Bí thư Đoàn
Ngành GTVT
Sáng
8h30
Nội dung: Họp xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Minh (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (ĐBCL); B Lê, B Sao, Ô Thắng (Khoa KTVT); và giảng viên bộ môn QTDN (không có giờ lên lớp).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.
PHT Nguyễn
Hoàng Long

Sáng
9h30
(Mới)

Nội dung: Dự Mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải. (Chương trình)
Thành phần: Hiệu trưởng.  
Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội).

Trường Đại học
GTVT

Chiều
14h00

Nội dung: Họp BCH Đảng bộ Trường và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Lã Đức Lai,Trần Thanh Tùng.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng bộ Trường, mời Ô Bình (CT CĐ), Ô Hoàng (VPĐU), đồng chí Lã Đức Lai, đồng chí Trần Thanh Tùng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
25/3

Sáng

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Hưng Yên đến ngày 26/4.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: Tỉnh Hưng Yên 

Chủ tịch Hội đồng tuyển​ sinh

Chiều

 

 

Tối
19h00

Nội dung:  Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng "UTT Got Talent 2017"
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn, ĐTN, Ban nữ công, Lãnh đạo các đơn vị. Các GV và sinh viên quan tâm đến dự.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chủ Nhật
26/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan