Lịch công tác tuần 12 năm 2018 (từ 19/3/2018 đến 25/03/2018) Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Lịch công tác tuần 12 năm 2018 (từ 19/3/2018 đến 25/03/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 12 THEO NĂM 2018
TUẦN 33 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
19/3

Sáng

­Các đơn vị hoàn thành báo cáo giao ban tháng 2+3 tại utt.edu.vn/work trước ngày 22/3/2018

 
Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng Khoa học, Đào tạo Trường. Thư ký Hội đồng chuẩn bị nội dung và mời dự.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Chủ tịch Hội đồng
Sáng
9h30

Nội dung: Họp lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và báo cáo, TT CNTT chuẩn bị kỹ thuật.
Thành phần:
Đầu cầu Hà Nội: Các PHT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, thủ trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Thư viện, Y tế, Bộ môn GDTC và Bộ môn GDQP-AN; Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc);
Đầu cầu Vĩnh Phúc: Bà Sơn (TCKT), Ô Quyền (HCQT);
Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ phụ trách), bà Điệp (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Dự Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 do Đảng ủy Khối tổ chức.
Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Hội trưởng tầng 4 Nhà A8 Trường ĐH GTVT, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Ibaraki Nissan - Nhật Bản.
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền (KHCN-HTQT); Ô Tiến (TTCNCK).
Địa điểm: Phòng họp Tầng, 2 nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với đơn vị tư vấn dự án Nghiên cứu phát triển Trường.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba
20/3

Sáng
9h30

Nội dung: Làm việc với Cơ quan phát triển Pháp và Viện quản lý châu Á – AMDI.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan phát triển Pháp, số 8 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 8h30.

Hiệu trưởng
Sáng
9h30

Nội dung: Họp triển khai Dự án thí điểm tăng cường vai trò của phụ nữ trong ngành GTVT của các nền kinh tế APEC.
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, bà Vân (KHCN-HTQT), bà Nhung (CTSV), bà Lê, bà Sao, bà Hà, bà Hạnh, bà Nguyệt, bà Dung (Khoa KTVT); bà Hương, bà Nhung (Khoa CT), Ô Thanh, bà Tình (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Triển khai Dự án thí điểm tăng cường vai trò của phụ nữ trong ngành GTVT của các nền kinh tế APEC tới các Khoa.
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, bà Vân (KHCN-HTQT), bà Dung (KTVT), bà Nhung (CTSV), Các cán bộ giảng viên nữ của các Khoa.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Ban Dự án

Thứ Tư
21/3

Sáng
8h00

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 (bổ sung) Khối ngành Cơ khí - Môi trường. (danh sách đề cương xét duyệt)
Thành phầnDanh sách Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường xét duyệt đề cương đề tài NCKH năm học 2017-2018 Khối ngành Cơ khí - Môi trường. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.
PHT Vũ Ngọc Khiêm
Sáng
9h00

Nội dung: Hội thảo tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên.
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, bà Vân (KHCN-HTQT), bà Lê, bà Sao, bà Hà, bà Hạnh, bà Nguyệt, bà Dung (Khoa KTVT); bà Hương, bà Nhung (Khoa CT), bà Tình (Khoa CNTT), nữ sinh UTT (80-100 sinh viên)  và nữ cán bộ giảng viên quan tâm.
Địa điểm: Hội trường tầng 4 thư viện.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Họp thống nhất danh mục thiết bị mua sắm phục vụ đào tạo.
Thành phần: Các PHT, Ô Trinh, Ô Hiếu (KHCN-HTQT), Ô Thanh (CNTT), Bà Thủy (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
22/3

Sáng
8h00

Nội dung: Xét duyệt đề cương đề tài NCKH (bổ sung) của giảng viên và sinh viên năm học 2017-2018.
Thành phầnThành viên Hội đồng khoa học; các Chủ nhiệm đề tài; các giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH Sinh viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch 
Hội đồng

Sáng
8h30

Nội dung: Họp tổng kết các hoạt động Dự án thí điểm tăng cường vai trò của phụ nữ trong ngành GTVT của các nền kinh tế APEC.
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, bà Vân (KHCN-HTQT), bà Lê, bà Sao, bà Hà, bà Hạnh, bà Nguyệt, bà Dung (Khoa KTVT); bà Hương, bà Nhung (Khoa CT), bà Tình (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại CSĐT Vĩnh Phúc. Phòng ĐT chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long; Ô Lâm, Ô Sơn, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Quyền (HCQT); Ô Ánh, Ô Trường (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà điều hành CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
23/3

Sáng
8h30

(Mới)

Nội dung: Họp nghiệm thu chương trình đào tạo, đổi mới ngành cơ khí.
Thành phần: Phòng đào tạo, Ô Quang Anh, Ô Nam, Ô Trầm, Ô Đoàn (Khoa cơ khí) Ô Tuấn (Khoa KHCB), Ô Lý (Khoa CSKT), Ô Thanh, Ô Khánh (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng
10h00

(Mới)

Nội dung: Hội ý công tác chuẩn bị "Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại CSĐT Vĩnh Phúc".
Thành phần: Ô Lâm,(ĐT); Ô Ánh (ĐTN); Trưởng các Khoa: Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kinh tế vận tải.
Địa điểm:Phòng họp tầng 2, nhà H1.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Bảy
14/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/3

Sáng

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh Tại Tỉnh Lào Cai từ 25/3-27/3
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyến sinh theo Quyết định.
Địa điểm:Tỉnh Lào Cai.

Đoàn Tư vấn Tuyển sinh

Chiều