Lịch công tác tuần 13 năm 2017 (từ 27/3/2017 đến 02/4/2017)


Lịch công tác tuần 13 năm 2017 (từ 27/3/2017 đến 02/4/2017)

  • 26/03/2017 10:03
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 13 THEO NĂM 2017
TUẦN 34 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
27/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Dự họp về DA Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp 2C, Bộ GTVT.

Bộ trưởng
Bộ GTVT

Thứ Ba
28/3

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp rà soát kế hoạch giao luận văn thạc sĩ Khoá 1, ngành CNKTGT.
Thành phần: Ô An, Ô Thục, Ô Long (Phòng SĐH); B Hương, Ô Hoàng Anh, Ô Khoa, Ô Thắng (Khoa CT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT
Nguyễn Hoàng Long

Thứ Tư
29/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát, điều chỉnh đề cương, đề thi các học phần Khoa CSKT. 
Thành phần: Ô Lâm (ĐT); Ô Thế Anh (ĐBCL); B Hương (Khoa CT); Ô Quang Anh (Khoa CK); lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giảng viên Khoa CSKT (không có giờ lên lớp);
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT
Nguyễn Hoàng Long
Sáng
9h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với đoàn vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ công chính và vận tải Lào.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT); Trưởng các Phòng: Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Đào tạo SĐH; Trưởng các Khoa: KTVT, CNTT, Công trình, Cơ Khí.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 03/2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Trưởng các Bộ môn.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng

Thứ Năm
30/3

Sáng

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
31/3

Sáng
8h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Khoa Công trình về các nội dung công tác của Khoa.
Thành phần:
Đầu cầu Hà Nội:
Các PHT; Ô Lâm, Ô Tuấn (Đào tạo), Ô Thế Anh; Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo các Bộ môn; các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn (Đào tạo), lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các Bộ môn; các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Long (PGĐ Phụ trách); Các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
01/04

Cả ngày
(mới)

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Hưng Yên. 
Thành phần: Ô Lâm; Ô Dũng (ĐT); Ô Hùng (Khoa ĐTTC); Ô Thế Anh (ĐBCL); Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT); các thành viên trong Ban tư vấn.
Địa điểm: Các trường THPT tại tỉnh Hưng Yên.

PHT
Nguyễn Hoàng Long
 

 

 

Chủ Nhật
02/04

Cả ngày
(mới)

Nội dung: Chương trình trải nghiệm "Một ngày là UTTer"
Thành phần: BGH; Ô Lâm (ĐT); Ô Hùng (Khoa ĐTTC); Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT); B.Hương (Khoa công trình); Ô. Quang Anh (Khoa Cơ khí); Ô.Thanh (Khoa CNTT); B.Lê (Khoa KTVT); Ô. Quang (Phòng CTHSSV); Ô.Thế Anh(Phòng ĐBCLĐT); các thành viên trong Ban tư vấn.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Phòng HCQT bố trí xe 12 chỗ, 6h xe xuất phát tại Trường

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan