Lịch công tác tuần 13 năm 2018 (từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)


Lịch công tác tuần 13 năm 2018 (từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)

  • 24/03/2018 10:03
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 13 THEO NĂM 2018
TUẦN 34 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
26/3

Sáng
8h00

Nội dung: Kỷ niệm Ngày thành lập ĐTN CS Hồ Chí Minh và Ngày hội hiến máu tình nguyện Ngành GTVT.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các phòng, Y tế, Thư viện, lãnh đạo các khoa (không có giờ lên lớp).
Địa điểm: Hội trường lớn và sân Trường CSĐT Hà Nội.

LĐ Bộ GTVT
Chiều
14h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Thường vụ Đảng ủy, mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
27/3

Sáng

Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc

Hiệu trưởng

Sáng
8h00

Nội dung: Chuyên đề  "Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên".
Thành phần: Đại diện các khoa chuyên ngành, khoa LLCT, đại diện sinh viên theo thông báo và các thầy cô, các bạn sinh viên quan tâm.
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Quang Liệu (ĐH QG HN).
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Phòng CTSV

Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý công việc tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Phòng QLĐT & XDCB, Ô Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
28/3

Sáng

   

Chiều
14h30
(Mới)

Nội dung: Họp bình xét GVCN kỳ I năm học 2017 – 2018. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: Ô Quang (CTSV), Ô Lâm (Đào tạo), Ô Thế Anh (ĐBCL), Ô Tân (Thanh tra); lãnh đạo: các khoa Công trình, Cơ khí, CNTT, KTVT, Đào tạo tại chức; TTCN Cơ khí; Ô Đức Anh (TT CNTT), bà Dung(CTSV); Ô Sơn, bà Vân Anh, đại diện các khoa (Vĩnh Phúc); Ô Hồng, bà Tuyết, đại diện các khoa (Thái Nguyên).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

PHT. Nguyễn
Hoàng Long
Chiều
15h00
(Mới)

Nội dung: Họp nhóm Logistic triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch HĐT, bà Lê, bà Sao, Ô Lâm, bà Hà, Ô Thắng (Khoa KTVT), Ô Trinh, Ô Khánh (Phòng KHCN-HTQT), Ô Toàn (Khoa ĐTTC).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1. 

Trưởng nhóm

Thứ Năm
29/3

Sáng
8h00

Nội dung: Dự họp giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018 của Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường 2D Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT
Sáng
8h30
(Mới)

Nội dung: Làm việc với Trung tâm GDCN TT-TT (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội).
Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ô Thanh (Khoa CNTT), Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT), Ô Toàn (Khoa ĐTTC).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Khoa ĐTTC
Chiều
14h00

Nội dung: Chuyên đề  "Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên".
Thành phần: Đại diện các khoa chuyên ngành, khoa LLCT, đại diện sinh viên theo thông báo và các thầy cô, các bạn sinh viên quan tâm.
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Quang Liệu (ĐH QG HN).
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Phòng CTSV

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường
Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy, mời Ông Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Sáu
30/3

Sáng
8h00

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 2+3. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu)
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Chủ tịch Hội đồng trường, các PHT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm, y tế, thư viện, Bộ môn GDQP-AN, Bộ môn GDTC);
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các khoa, phòng.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Bí thư Đảng ủy
– Hiệu trưởng
  Nội dung: Tư vấn tuyển sinh Tại Tỉnh Vĩnh Phúc từ 30/3-01/4
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyến sinh theo Quyết định.
Địa điểm:Tỉnh Vĩnh Phúc.
 

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân tích Địa kỹ thuật. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu)
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu (phòng KHCN-HTQT), Lãnh đạo khoa, các GS, PGS, chuyên gia, lãnh đạo các bộ môn, các GV Khoa Công trình (không có giờ lên lớp) cả ba cơ sở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và các GV quan tâm tới dự.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Lãnh đạo khoa
Công trình
Chiều
16h00

Nội dung: Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cho học viên ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT, Kỹ thuật cơ khí động lực Khóa 1.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, PĐT Sau đại học, bà Hương (Khoa Công trình), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Ô Tân (Phòng Thanh tra).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Bảy
31/3

Sáng
8h00

Nội dung: Ngày hội việc làm thanh niên thủ đô lần thứ X - Năm 2018.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tich Công đoàn, Bí thư ĐTN, Lãnh đạo các phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn, GVCN-CVHT, sinh viên toàn trường (không có giờ lên lớp).
Địa điểm: Sân Trường Phân hiệu Hà Nội.

Thành đoàn Hà Nội

Chiều

 

 

Chủ Nhật
01/4

Sáng
7h00

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan