Lịch công tác tuần 14 năm 2018 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)


Lịch công tác tuần 14 năm 2018 (từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)

  • 30/03/2018 23:03
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 14 THEO NĂM 2018
TUẦN 35 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
02/4

Sáng
8h00

Nội dung: Tổ chức tuyển sinh cho Hiệp hội 112 Viện đại học công nghệ IUT (ADIUT Vietnam).
Thành phần: PHT. Khiêm, Ô Trinh, Ô Khánh (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng
Sáng
9h30

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long; Ô Hùng, Ô Toàn (ĐTTC).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy Trường, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
03/4

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Liên danh AMDI - SEASD về Dự án Nghiên cứu phát triển Trường Đại học Công nghệ GTVT
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Khánh (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà 2 H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Hãng T.E.
Thành phần: TS. Bình (Khoa Công trình), Ô Tuấn (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Hội đồng Trường.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Chủ tịch HĐT

Thứ Tư
04/4

Sáng

   
Chiều

 

 

Thứ Năm
05/4

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế quý I năm 2018.
Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó HT, Chủ tịch HĐT, Ô Lâm (UVTV), Ô Tân (Ban tuyên giáo), Ô Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà A1 Trường ĐH Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Chiều
14h00

Nội dung: Nghe báo cáo về thiết kế, dự toán cải tạo giảng đường A1, A2. (Phòng QLĐT&XDCB chuẩn bị)
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Tổng kết công tác đào tạo thạc sĩ
Thành phần: Ô An (phòng Đào tạo SĐH), Lãnh đạo khoa, các GS, PGS, chuyên gia, lãnh đạo các bộ môn, các Tiến sĩ trong khoa.
Mời dự: PHT Nguyễn Hoàng Long.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Lãnh đạo khoa
Công trình

Thứ Sáu
06/4

Sáng
8h15

(Mới)

Nội dung: Họp xây dựng kế hoạch khảo sát chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các lớp Khoá 66 hệ đại học chính quy.
Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh (Đào tạo), Ô Thanh (CNTT), Ô Quang Anh (Cơ khí), bà Hương (Công trình) Ô Tuấn, bà Hoà (KHCB), bà Lê (KTVT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng

9h15

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh Tại Tỉnh Ninh Bình từ 06/3-08/3
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyến sinh theo Quyết định.
Địa điểm:Tỉnh Ninh Bình.
Đoàn Tư vấn tuyển sinh
Chiều

 

 

Thứ Bảy
07/4

Sáng
9h00

Nội dung: Ra mắt Hội phụ huynh sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT tại Cộng hòa Pháp.
Thành phần: Ô Hùng (HĐT); Ô Trinh, bà Hiền, Ô Khánh (Phòng KHCN-HTQT); các phụ huynh sinh viên đang học tập tại Pháp.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

 

 

Chủ Nhật
08/4

Sáng
10h00

(Mới)

Nội dung: Khai giảng Cao học Khóa 3.2. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: 
- Đầu cầu Hà Nội: Ô Hùng (CTHĐT), PHT. Long, PHT. Khiêm, Bà Sao (CTCĐ), Ô Lâm (PĐT), Ô An (SĐH), Bà Hương (Khoa Công trình), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Bà Lê (Khoa KTVT), Ô Lý (LLCT), Ô Ngọc (HCQT); học viên cao học Khóa 3.2 tại Phân hiệu Hà Nội.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn, Bà Phượng (PĐT), Ô Quyền (HCQT), học viên cao học Khóa 3.2 tại cơ sở Vĩnh Phúc
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Tuấn (PĐT), học viên cao học Khóa 3.2 tại cơ sở Thái Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 
Tin liên quan