Lịch công tác tuần 15 năm 2017 (từ 10/4/2017 đến 16/4/2017)


Lịch công tác tuần 15 năm 2017 (từ 10/4/2017 đến 16/4/2017)

  • 09/04/2017 12:04
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 15 THEO NĂM 2017
TUẦN 36 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
10/4

Sáng

 

 

Chiều
14h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Phòng Đào tạo và Phòng SĐH về kết quả công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Phòng Đào tạo và Phòng SĐH chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: 
Đầu cầu Hà Nội: Các PHT; Bà Thủy (TCKT), Ô Thế Anh (ĐBCL); Lãnh đạo và nhân viên Phòng Đào tạo và Phòng SĐH (trừ nhân viên trực phòng theo quy định);
Đầu cầu Vĩnh Phúc: Bà Sơn (TCKT), Lãnh đạo và nhân viên Phòng Đào tạo (trừ nhân viên trực phòng theo quy định);
Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Long (PGĐ Phụ trách), Bà Điệp (TCKT); Lãnh đạo và nhân viên Phòng Đào tạo (trừ nhân viên trực phòng theo quy định);
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
11/4

Sáng
8h30

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Bộ môn GDQP-AN và Bộ môn GDTC.
Thành phần:
Đầu cầu Hà Nội:
Các PHT; Ô Lâm, Ô Tuấn (ĐT), Ô Thế Anh (ĐBCL); Lãnh đạo 02 Bộ môn; các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn (ĐT), lãnh đạo 02 Bộ môn; các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Long (PGĐ Phụ trách); Các giảng viên (không có giờ lên lớp);
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Tư
12/4

Sáng
9h00

Nội dung: Họp xét duyệt đề xuất đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và Tỉnh năm 2018.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Tuấn (KHCN-HTQT); Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Cơ khí, CNTT, Kinh tế vận tải, Khoa học cơ bản; các tác giả của các đề xuất.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

PHT
Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Rà soát kế hoạch ĐBCL, kế hoạch đào tạo tổng thể, thi trắc nghiệm, E-learning
Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh, Ô Minh, Ô Dũng (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh, Ô Dương (ĐBCL); Ô Hùng, Ô Đoan (ĐTTC); Ô Quang (CTHSSV); Ô Tân (TTGD).
Địa điểm: Phòng họp tâng 2, Nhà H1.

PHT
Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
13/4

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc với Phòng TCKT về kết quả công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: Các PHT; Ô Lâm (ĐT), Ô Thế Anh (ĐBCL), Ô Ngọc (HCQT); Lãnh đạo và nhân viên Phòng TCKT (trừ nhân viên trực phòng theo quy định);
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp về Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: Các PHT; Ô Hùng (HĐT), Ô Bình (Công đoàn), Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc), Ô Long (CSĐT Thái Nguyên); trưởng các Phòng, Ban XDCB; B Thủy, B Sơn, B Điệp, B Ánh (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
14/4

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy và các đồng chí theo Giấy mời.
Địa điểm: Hội trường Thành ủy Hà Nội, số 1 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Đảng ủy Khối

Sáng Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Cao Bằng đến ngày 16/4.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: Tỉnh Cao Bằng. 

Chủ tịch Hội đồng tuyển​ sinh

Chiều
15h00

Nội dung: Gặp mặt giảng viên và sinh viên đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017. Phòng HSSV chuẩn bị nội dung và mời các em sinh viên dự.
Thành phần: PHT Long; Ô Quang, bà Nhung (HSSV); Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Bà Hương (Khoa Công trình), Ô Lý (Khoa CSKT); CBGV trong tiểu ban ôn luyện và giảng viên hướng dẫn; các em sinh viên đội tuyển dự thi.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
15/4

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan