Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (từ 01/5/2017 đến 07/5/2017)


Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (từ 01/5/2017 đến 07/5/2017)

  • 29/04/2017 01:04
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 18 THEO NĂM 2017
TUẦN 39 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
01/5

Sáng

Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 đến hết ngày 02/5

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
02/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
03/5

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Tiếp Thượng nghị sĩ tỉnh Thale – Đức và đoàn doanh nghiệp Công ty Sapa Thale GmbH.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Lâm (Đào tạo), Ô Thanh (CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
15h30

Nội dung: Làm việc với Trung tâm TDTT Quận Thanh Xuân về việc Báo cáo công tác GDTC và phong trào TDTT khối trường học năm học 2016-2017.
Thành phần: Ô Long (PHT); Ô Hùng (Chủ tịch HĐT); Ô Lâm (Đào tạo); Ô Quang (Công tác HS-SV);  B Sao (Công Đoàn Trường); B Thu (TCCB); Ô Ngọc (HCQT); Ô Ánh (Bí thư ĐTN); Lãnh đạo Bộ môn và giảng viên Bộ môn GDTC.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Thư viện.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Năm
04/5

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy Trường, Ô Hoàng (VP Đảng ủy).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với công ty  Empire Inc Holdings- Singapore
Thành phần: Ô Trinh, Ô. Khánh (Phòng KHCN- HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
18h30

Nội dung: Đối thoại giữa sinh viên CSĐT Thái Nguyên với Hiệu trưởng năm học 2016 – 2017. (Phòng Công tác HSSV chủ trì phối hợp với CSĐT Thái Nguyên chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên, Bà Hương (Khoa CT), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Bà Lê (Khoa KTVT); Giám đốc CSĐT Thái Nguyên, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và GVCN – CVHT CSĐT Thái Nguyên; Các em sinh viên CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Xe xuất phát tại Cơ sở đào tạo Hà Nội lúc 15h00 

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
05/5

Sáng
9h00

Nội dung: Lễ Ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Sapa Thale GmbH.
Thành phần: Ô Khiêm, Ô Long, Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Lâm (Đào tạo), Ô Thanh (CNTT), Ô Quang (HSSV).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
13h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với Đại học Deakin – Úc.
Thành phần: Ô Trinh (KHCN-HTQT), B Hương (Khoa CT), Ô Thanh (CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

  Chiều
​15h00

Nội dung: Dự Lễ ra mắt TT đào tạo ủy quyền của Seimens.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Số 05 Đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Thứ Bảy
06/5

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
07/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan