Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (từ 08/5/2017 đến 14/5/2017)


Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (từ 08/5/2017 đến 14/5/2017)

  • 07/05/2017 11:05
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 19 THEO NĂM 2017
TUẦN 40 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
08/5

Sáng
8h00

Nội dung: Dự họp tuyển sinh nhóm GX 2017.
Thành phần: PHT Long, Ô Lâm (Đào tạo).
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nhóm GX

Chiều
14h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 04/2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội:
Ban Giám hiệu; Công đoàn, Ô Bình (Nguyên Chủ tịch Công đoàn); Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Thư viện, Trưởng các Bộ môn.

- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với công ty  Empire Inc Holdings- Singapore
Thành phần: Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN- HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba
09/5

Sáng
7h30

Nội dung:  Chương trình "UTT- Những cuốn sách đổi đời và khát vọng khởi nghiệp".
Thành phần: PHT Long; Phòng Công tác HSSV; Khoa Lý luận chính trị; ĐTN; Thư viện; Lãnh đạo các đơn vị; Các GV và tất cả sinh viên trong Trường, và các sinh viên có tên trong danh sách
Danh sách sinh viên tham gia nhận giải thưởng chương trình UTT - Những cuốn sách đổi đời và khát vọng khởi nghiệp
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Phòng Công tác HSSV

Sáng
9h30

Nội dung: Họp xét điều kiện tốt nghiệp K63 ngành công trình. 
Thành phần: PHT Long; Ô Lâm, B Hạnh (Đào tạo); Ô Thế Anh (ĐBCL); Ô Quang (CTHSSV); B Hương (Khoa CT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Cục Hàng không Việt Nam về hợp tác KHCN. 
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Hùng (CT HĐT); Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT); Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí); Ô Thanh (Khoa CNTT); PGS Thủy (Khoa CT); các thành viên nhóm CMPT, ASA, CCRUTT đăng ký.
Địa điểm: 
119 Nguyễn Sơn – Long Biên - Hà Nội.
(13h15 xe xuất phát tại Trường) 

Cục Hàng không VN

Chiều
19h00

Nội dung: Gặp gỡ đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc năm học 2016 – 2017. (Phòng Công tác sinh viên phối hợp với CSĐT Vĩnh Phúc chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên, Bà Hương (Khoa CT), Bà Lê (Khoa KTVT), Ô Quang Anh (Khoa CK), Ô Thế Anh (KT& ĐBCLĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Long (GDTC), Ô Kỷ (GDQPAN); Bà Sơn (TCKT), Ô Sơn (ĐT), Ô Dậu (HCQT), Ô Trung (KTX); Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, các GCVN-CVHT CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Yên.
(16h00 xe xuất phát tại Trường) 

Hiệu trưởng

Thứ Tư
10/5

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát, bổ sung nội dung thông tin tuyển sinh 2017.
Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh, Ô Tuấn (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Dương (ĐBCLĐT); Ô Quang, B Nhung (CT-HSSV); Ô Thanh, Ô Tùng, Ô Chung, Ô Đức Anh (TTCNTT); Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT); B Hương (Khoa CT); Ô Quang Anh (Khoa CK); B Lê (Khoa KTVT); Ô An (SĐH); Ô Tiến (TTCNCK).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng
8h30

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Phòng HCQT về các nội dung công tác của Phòng. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:

- Đầu cầu Hà Nội: PHT Khiêm, CBVC, NLĐ Phòng HCQT (trừ các vị trí trực theo quy định).
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn, Ô Dậu, CBVC, NLĐ Phòng HCQT (trừ các vị trí trực theo quy định).
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long, Lãnh đạo và CBVC, NLĐ Phòng HCQT (trừ các vị trí trực theo quy định).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty Matsubara - Nhật Bản.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT), PGS Thủy (Khoa CT), Ô Chuyên (Khoa KHCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
11/5

Sáng

 

 

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Dự Lễ phát động Tháng hành động về VSATLĐ lần 1, năm 2017.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Nhà văn hóa Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Lãnh đạo
Bộ GTVT

Chiều
19h00

Nội dung: Gặp gỡ đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội năm học 2016 – 2017. (Phòng Công tác sinh viên chủ trì chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Thư viện, Trung tâm, KTX và GVCN – CVHT.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
12/5

Sáng
7h30

(Mới)

Nội dung: Họp Chi ủy Khoa Công trình.
Thành phần: Các đồng chí Cấp ủy trong Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3

Bí thư Chi bộ

Sáng
8h00

Nội dung: Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. 
Thành phần: Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
(Các đ/c Đảng viên đi học vào 3 ngày cuối tuần 12,13,14/5/2017)

Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Sáng
9h00

(họp trực tuyến)
(Mới)

Nội dung: Họp Chi bộ Khoa Công trình. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở đầu cầu Hà Nội – Vĩnh Yên).
Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội – Vĩnh Yên.

Bí thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Họp thẩm định cấu trúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, Quản lý xây dựng.
Thành phần: Phòng Đào tạo SĐH, các tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo.
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Dự họp tại Bộ Giao thông vận tải.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy Trường.
Địa điểm:  Phòng họp 2C, Bộ GTVT.

Lãnh đạo
Bộ GTVT

Thứ Bảy
13/5

Sáng
9h00

Nội dung: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường khoá VI, nhiệm kỳ 2017-2020.
Thành phần: Hiệu trưởng, các PHT, Hội đồng trường, Công đoàn, ĐTN, lãnh đạo các Cơ sở đào tạo, các phòng, ban, khoa, trung tâm; Đại biểu chính thức được triệu tập theo thông tri triệu tập.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hội Sinh viên
Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan