Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)


Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)

  • 14/05/2017 01:05
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 20 THEO NĂM 2017
TUẦN 41 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
15/5

Sáng
9h00

Nội dung: Rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 diện Bộ quản lý.
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng

Chiều
16h00

Nội dung: Dự họp tại UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Khiêm, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba
16/5

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Lãnh đạo Phòng QLĐT&XDCB.
Thành phần: PHT Khiêm, Bà Hương (QLĐT&XDCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Phòng QLĐT&XDCB.
Thành phần: PHT Khiêm, lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng QLĐT&XDCB.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Lễ Ký thỏa thuận hợp tác với Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST).
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Hùng, Ô Toàn (Khoa ĐTTC), Ô Trinh (KHCN-HTQT). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
17/5

Sáng
8h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Phòng Công tác sinh viên (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu).
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo và nhân viên Phòng Công tác sinh viên 3 Cơ sở đào tạo (trừ cán bộ trực theo quy định).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 Cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
18/5

Sáng

Đi công tác (đến hết ngày 21/5/2017)

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
19/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
20/5

Sáng
8h00

Nội dung: Dự lễ trao giải Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ XXIX - 2017.
Thành phần: Ô Quang (CTSV), B Hương (Khoa Công trình), giáo viên hướng dẫn và 26 thí sinh đạt giải (file đính kèm). 
Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
(7h30 xe xuất phát tại Trường) 

Phòng Công tác sinh viên
Sáng
11h00

Nội dung: Tuyên dương và trao học bổng cho sinh viên đạt giải Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ XXIX - 2017.
Thành phần: BGH, Ô Quang (CTSV), Ô Lâm (Đào tao), Ô Thế Anh (ĐBCLĐT), B Hương (Khoa Công trình), Ô Quang Anh (Cơ khí), Ô Lý (Khoa CSKT), Ô Khương (Khoa công trình), giáo viên hướng dẫn và 44 sinh viên dự thi.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

PHT Nguyễn Hoàng Long
Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan