Lịch công tác tuần 23 năm 2018 (từ 04/6/2018 đến 10/6/2018)


Lịch công tác tuần 23 năm 2018 (từ 04/6/2018 đến 10/6/2018)

  • 02/06/2018 18:06
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 23 THEO NĂM 2018
TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
04/6

Sáng
10h00

Nội dung: Gặp mặt, tiễn sinh viên ngành Kinh tế vận tải đi thực tập hưởng lương tại Nhật Bản.
Thành phần: Bà Lê, Ô Lâm (Khoa KTVT); bà Hiền (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều

 

 

Thứ Ba
05/6

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Tư
06/6

Sáng
8h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty Toyota Nhật Bản.
Thành phần: Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Ô Tiến (TT CN Cơ khí), bà Hiền (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Sáng
8h30

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT. Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Hiệu trưởng, Ô Hiếu (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Hội trường Nhà D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT
Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với tư vấn Dự án FERC.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Hiếu,  bà Hiền (Phòng KHCN-HTQT) và các thành viên Nhóm tư vấn.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
07/6

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội thảo về an toàn giao thông.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: KS Melia.

Bộ GTVT
- ĐSQ Hoa Kỳ

Sáng
8h30

(Hoãn sang tuần 24)

Nội dung: Họp về đào tạo lĩnh vực đường sắt.
Thành phần: Bà Hạnh (ĐT); TS. Ngô Thanh Hương, GS. Đỗ Như Tráng, TS. Nguyễn Quang Huy và Bộ môn Đường sắt (Khoa Công trình); TS. Lê Thu Sao, TS. Hoàng Văn Lâm (Khoa KTVT); GV. Vũ Văn Hiệp, GV. Yên Văn Thực (Khoa Cơ khí).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
08/6

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Bảy
09/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
10/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan