Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)


Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)

  • 17/06/2017 22:06
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 25 THEO NĂM 2017
TUẦN 46 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
19/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
20/6

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc với Khoa KTVT.
Thành phần: PHT Long, Ô Lâm (ĐT), Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo các Bộ môn Khoa KTVT cơ sở đào tạo Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Giao nhiệm vụ và tiễn các đoàn đi thực hiện nhiệm vụ kỳ thi THPT Quốc gia.
Thành phần: PHT Long, Ô Thế Anh (KT&KĐCL), toàn thể các thành viên (có danh sách kèm theo).
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng

Chiều
15h30

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trưởng các Ban của Đảng ủy Trường, Ô Hoàng (VP Đảng ủy chuẩn bị các dự thảo hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Tư
21/6

Sáng

Nội dung: Trực thi THPT Quốc gia (đến hết ngày 24/6)
Thành phần: PHT Long, Ông Thế Anh (KT&ĐBCL)

Hiệu trưởng
Chiều

 

 

Thứ Năm
22/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
23/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
24/6

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan