Lịch công tác tuần 25 năm 2018 (từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)


Lịch công tác tuần 25 năm 2018 (từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)

  • 16/06/2018 12:06
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 25 THEO NĂM 2018
TUẦN 46 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
18/6

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 (CSĐT Thái nguyên) (Phòng CTSV chuẩn bị nội dung).
Thành phần: PHT Long; Ô Quang (CTSV), Ô Lâm (ĐT); Ô Chung (TT CNTT); lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các bộ môn thuộc CSĐT Thái Nguyên; giáo viên chủ nhiệm lớp sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tốt nghiệp khóa 64 thuộc CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.
Xe xuất phát tại CSĐT HN lúc 6h00

Hiệu trưởng

Chiều

14h30

Nội dung: Hội ý về công tác TVTS.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng PHT Nguyễn Hoàng Long.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Ba
19/6

Sáng
9h00

Nội dung: Họp thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành (1) Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, (2) Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt.
Thành phần: Hội đồng thẩm định chương trình.
Địa điểm: (1) Phòng họp tầng 2 Thư viện; (2) Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Chủ tịch
 Hội đồng

Chiều
​13h30

Nội dung: Chương trình gặp gỡ sinh viên K66 – Khoa Công trình “Toeic 450++ chuẩn đầu ra và chiến lược thành công”.
Thành phần tham dự: TS. Nguyễn Văn Lâm; TS. Ngô Thanh Hương; TS. Hồ Sỹ Lành; ThS. Tạ Thế Anh; TS. Trần Quốc Tuấn; ThS. Cao Công Ánh; BM Ngoại ngữ Anh Pháp; Cố vấn học tập, Sinh viên K66 – Khoa Công trình.
Địa điểm: Hội trường lớn – CSĐT Hà Nội.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
​15h30

Nội dung: Chương trình gặp gỡ sinh viên K66 –Khoa cơ khí “Toeic 450++ chuẩn đầu ra và chiến lược thành công”.
Thành phần tham dự: TS. Nguyễn Văn Lâm; TS. Nguyễn Quang Anh; ThS. Tạ Thế Anh; TS. Trần Quốc Tuấn; ThS. Cao Công Ánh; BM Ngoại ngữ Anh Pháp; Cố vấn học tập, Sinh viên K66 –Khoa cơ khí.
Địa điểm: Hội trường lớn – CSĐT Hà Nội.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Trường Đại học Sharda - Ấn Độ
Thành phần: Ô Trinh, B. Hiền (Phòng KHCN-HTQT), Ô Bình (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
20/6

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 (CSĐT Vĩnh Phúc). Phòng CTSV phối hợp với phòng Đào tạo CSĐT VP chuẩn bị nội dung.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long; Ô Quang, Bà Nhung (CTSV); Ô Lâm, Ô Vương Văn Sơn (ĐT); Ô Chung (TT CNTT); Lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các Khoa, lãnh đạo bộ môn thuộc CSĐT Vĩnh Phúc; giáo viên chủ nhiệm lớp sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tốt nghiệp khóa 64  thuộc CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.
Xe xuất phát tại CSĐT HN lúc 6h00

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị về nghiệp vụ công tác Đảng.
Thành phần: Các đ/c ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường, Bí thư các chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Năm
21/6

Sáng
8h30

Nội dung: Nghe báo cáo về xây dựng đề án tự chủ tài sản. Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Các Phó hiệu trưởng; Bà Ánh, Bà Điệp (TCKT); Ô Ngọc (HCQT); TS Hưng (Bộ môn Thí nghiệm Công trình – Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Nghe báo cáo về xây dựng kế hoạch ngân sách 2019. Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Các Phó hiệu trưởng; TS Hùng (CT HĐT); Bà Ánh, Bà Điệp (TCKT); Ô Lâm (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Bà Hương (QLĐT&XDCB); Ô Ngọc (HCQT), TS Hưng (Bộ môn Thí nghiệm Công trình – Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
22/6

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 (CSĐT Hà Nội). Phòng CTSV chuẩn bị nội dung; TTCNTT chụp ảnh, viết bài đăng web).
Thành phần: Các Phó hiệu trưởng; Ông Quang (CTSV), Ông Lâm (ĐT), Ông Ánh (ĐTN), Ông Quang Anh (khoa CK), Bà Hương (khoa CT), Bà  Lê (Khoa KTVT), giáo viên chủ nhiệm lớp sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tốt nghiệp khóa 64 khoa CT, CK và K65 ngành kế toán thuộc CSĐT Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường lớn – CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Họp về đào tạo lĩnh vực đường sắt.
Thành phần: Ô Lâm (ĐT); TS. Ngô Thanh Hương, GS Đỗ Như Tráng, TS Nguyễn Quang Huy và Bộ môn Đường sắt (Khoa Công trình); TS Lê Thu Sao, TS Hoàng Văn Lâm (Khoa KTVT); GV Vũ Văn Hiệp (Khoa Cơ khí), TS Dương Quang Khánh (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Bảy
23/6

Sáng
7h30

Nội dung: Tập trung cán bộ, giảng viên tham gia Ban coi thi, Thanh tra ; Phổ biến quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
Thành phần: Các cán bộ giảng viên trong danh sách Ban Coi thi, Thanh tra theo Quyết định
Thời gian, địa điểm: 7h30 tại TTGDTX Tỉnh Vĩnh Phúc.
Xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội lúc 6h00

Sở GD&ĐT

Tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng
7h30

Nội dung: Thi THPT Quốc gia 2018 (đến hết ngày 27/6/2018).
Thành phần: Theo danh sách.
Địa điểm: Các điểm thi thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đồng thi
Chiều

 

 

Chủ Nhật
24/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan