Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (từ 26/6/2017 đến 02/7/2017)


Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (từ 26/6/2017 đến 02/7/2017)

  • 24/06/2017 16:06
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 26 THEO NĂM 2017
TUẦN 47 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
26/6

Sáng
8h00

Nội dung: Họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.
Thành phần: Ô Ánh (Đoàn Thanh niên), B Hiền, B Vân (KHCN-HTQT), Ô Quang, B Dung (CTSV), B Dung (BM. Quản trị doanh nghiệp), Ô Tuấn (BM. Máy xây dựng).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Ba
27/6

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB), Ô Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
16h30

Nội dung: Họp xét kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017.
Thành phần: PHT Khiêm; PHT Long; Ô An (SĐH), Ô Lâm (Đào tạo); Ô thế Anh (KT&ĐBCLĐT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch HĐ

Thứ Tư
28/6

Sáng
8h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường mở rộng.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng ủy Trường, Bí thư các chi bộ, Ô Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy
Chiều
15h00

(Họp trực tuyến)

Nội dung: Họp Ban Đề án tuyển sinh 2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:

- Đầu cầu Hà Nội: PHT Khiêm; PHT Long; Ô Lâm, B Hạnh, Ô Dũng (Đào tạo); Ô Thế Anh (KT&ĐBCLĐT); Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT); Ô Thanh (CNTT); Ô Tùng (TTCNTT); Ô Hùng (ĐTTC); Ô Quang Anh (CK); B Hương (CT); B Lê (KTVT);  Ô Tiến (TTCNCK).
-Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn và các đồng chí tư vấn tuyển sinh.

-Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long và tổ tư vấn tuyển sinh.
Địa điểm:
Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
29/6

Sáng
8h00

(Họp trực tuyến)

Nội dung: Họp Giao ban toàn Trường tháng 6/2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu; Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Thư viện, Trưởng các Bộ môn.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Chiều
16h30

 Nội dung: Xét TN cho sinh viên các lớp 63DCKT04-08; 63DCQT01,02.
Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh (Đào tạo), Ô Quang (CTSV), Ô Thế Anh (KT ĐBCL), B Lê (Khoa KTVT), 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
30/6

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị Hiệu trưởng các Trường thuộc Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Long.
Địa điểm: Đà Nẵng.

Bộ GTVT

Chiều

 

 

Thứ Bảy
01/7

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
02/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan