Lịch công tác tuần 26 năm 2018 (từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)


Lịch công tác tuần 26 năm 2018 (từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)

  • 23/06/2018 21:06
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 26 THEO NĂM 2018
TUẦN 47 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
25/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
26/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
27/6

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Năm
28/6

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường Nhà D, Bộ GTVT.

Bộ trường Bộ GTVT

Chiều
14h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Bí thư Đảng ủy

Thứ Sáu
29/6

Sáng
8h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng ủy Trường, mời Ông Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều

14h00

Nội dung: Họp giao ban Trường tháng 6 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật.
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội:
Bí thư các chi bộ; Chủ tịch HĐT, các PHT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm, y tế, thư viện, Bộ môn GDQP-AN, Bộ môn GDTC); Trưởng các bộ môn.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Bí thư các chi bộ; Lãnh đạo các khoa, phòng; lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Bí thư Đảng ủy
- Hiệu trưởng

Thứ Bảy
30/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
01/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan