Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (từ 10/7/2017 đến 16/7/2017)


Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (từ 10/7/2017 đến 16/7/2017)

  • 08/07/2017 18:07
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 28 THEO NĂM 2017
TUẦN 49 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
10/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
11/7

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát công tác sửa chữa CSVC CSĐT Hà Nội. (Phòng HCQT và Trung tâm CNTT chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần:PHT Khiêm, Lãnh đạo Phòng HCQT, Lãnh đạo Trung tâm CNTT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Tư
12/7

Sáng
7h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra GDQPAN Quân khu 2.
Thành phần: Ô Sơn (ĐT-VP), Ô Kỷ cùng Bộ môn GDQP-AN, Trung đội tự vệ CSVP, các đồng chí trong nhóm kiểm tra nhận thức GDQPAN.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, CSĐT Vĩnh Phúc.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều
14h00

Nội dung: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐUK về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ lần thứ 5 BCH TWĐ Khóa XII và Học tập chuyên đề năm 2017.
Thành phần: Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐT, Đ/c Tân (Ban TG).
Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trường ĐH Hà Nội, Km9, Đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Đảng ủy Khối

Thứ Năm
13/7

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường Nhà D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Họp xét Tốt nghiệp các Hệ ĐHCQ, ĐHLT, CĐCQ.
Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh (Đào tạo), Ô Thế Anh (KT&ĐBCLĐT), Ô Quang (CTSV), Ô Quang Anh, B Nam (Khoa CK), B Hương, B Nhung (Khoa CT), B Lê, Ô Nghĩa (Khoa KTVT), Ô Đoan, B Cúc (Khoa ĐTTC). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Sáu
14/7

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị tổng kết Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017. Phòng TCCB phối hợp Phòng ĐT chuẩn bị nội dung và cùng dự.
Thành phần: Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ thuộc Khối; Ô Sơn (ĐT-VP), Ô Dậu (HCQT).
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà Điều hành, CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
15/7

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan