Lịch công tác tuần 28 năm 2018 (từ 09/7/2018 đến 15/7/2018)


Lịch công tác tuần 28 năm 2018 (từ 09/7/2018 đến 15/7/2018)

  • 07/07/2018 11:07
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 28 THEO NĂM 2018
TUẦN 49 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
09/7

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng Khóa bồi dưỡng “Phương pháp dạy hiện đại”.
Thành phần: PTH Nguyễn Hoàng Long; Ô Lâm (Đào tạo), Bà Thu (TCCB), và 33 giảng viên có tên trong danh sách
Địa điểm: Phòng 203, nhà H3.

Hiệu trưởng

Sáng
8h30

Nội dung: Họp nhóm đề tài Sơn chống ăn mòn.
Thành phần: Các thành viên đề tài, mời PHT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Chủ nhiệm đề tài

Chiều

14h30

Nội dung: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Thành phần: Các thành viên Hội đồng: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Bà Thu TCCB), Bà Sao (CT CĐ), Ô Lâm, Ô Vương Văn Sơn (ĐT), Ô Tân (Thanh tra); Ô Long (CSĐT Thái Nguyên), Bà Lê (KTVT), Ô Hiếu (KHCN-HTQT). Mời Ô Lý (Khoa LLCT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.
Chủ tịch Hội đồng

Thứ Ba
10/7

Sáng

 

 

Chiều
13h30
(Mới)

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: Phó HT Nguyễn Hoàng Long, Ô Lâm (ĐT), Ô Quang (CTSV), Ô Thế Anh (KT&ĐBCLĐT), Bà Hòa (BM NN).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30
(Mới)

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh. Phòng ĐT chuẩn bị, bố trí phòng họp và mời dự.
Thành phần: Các Phó HT, các thành viên Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: 

Hiệu trưởng

Thứ Tư
11/7

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết năm học Khối TĐKT các trường ĐH, CĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành phần: Hiệu trưởng, Ô Vương Văn Sơn (ĐT), Bà Loan (TCCB).
Địa điểm: Trường CĐ Cơ khí nông nghiệp, Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trưởng Khối thi đua

Chiều

 

 

Thứ Năm
12/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
13/7

Sáng

8h30

Nội dung: Họp nhóm Đề tài KC.02 về Tái chế ấm BTAP. TS Nguyễn Ngọc Lân chuẩn bị và mời dự.
Thành phần: Các thành viên thực hiện Đề tài, Bà Ánh (TCKT), đại diện Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Phòng làm việc Nhóm NCM.
Chủ nhiệm Đề tài

Chiều

 

 

Thứ Bảy
14/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
15/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan