Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (từ 17/7/2017 đến 23/7/2017)


Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (từ 17/7/2017 đến 23/7/2017)

  • 16/07/2017 15:07
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 29 THEO NĂM 2017
TUẦN 50 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
17/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
18/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
19/7

Sáng
9h00

Nội dung: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm:
Hội trường Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT
Sáng
9h00

Nội dung: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội (mở rộng).
Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy Trường Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà 2C ĐUK, Hà Đông, Hà Nội.

Đảng ủy Khối
Chiều
14h30

Nội dung: Thẩm định nghiệm thu sách tham khảo "Vật lý dành cho kỹ sư và các nhà khoa học (Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics) của tác giả Raymond A. Serway và Jonn W. Jewett".
Thành phần: Ô Lâm, 
Ô Tuấn (Đào tạo), B Hòa, B Vân (KHCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
20/7

Sáng

   

Chiều
14h00

(Hoãn)

Nội dung: Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.(Phòng KHCN-HTQT phối hợp với Phòng HCQT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: BGH, Ô Lâm (Đào tạo), Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT), Ô Hùng (ĐTTC), B Sao, Ô Lâm (Khoa KTVT), Ô Quang Anh (Khoa CK), PGS Thủy, B Hương, Ô Đăng (Khoa CT), Ô Thanh (Khoa CNTT), Ô Tiến (TTCNCK).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
21/7

Sáng

 

 

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Lễ ký hợp đồng hợp tác đào tạo với Công ty cổ phần FECON(Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung; Phòng HCQT chuẩn bị CSVC).
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Hùng (ĐTTC); Ô Quang Anh (Khoa CK); GS. Tráng, B Hương (Khoa CT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
22/7

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan