Lịch công tác tuần 29 năm 2018 (từ 16/7/2018 đến 22/7/2018) Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Lịch công tác tuần 29 năm 2018 (từ 16/7/2018 đến 22/7/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 29 THEO NĂM 2018
TUẦN 50 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
16/7

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Tổng kết năm học 2017-2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Thành phần: Cán bộ-GV khoa công trình
Khách mời: BGH; Chủ tịch Hội đồng trường; Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Agribank khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo
khoa công trình

Thứ Ba
17/7

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Hội ý công việc. Phòng ĐT chuẩn bị.
Thành phần: Các Phó HT; Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
18/7

Sáng
9h00

Nội dung: Dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường CĐ GTVT TWI.
Thành phần: Hiệu trưởng; các đơn vị, cá nhân quan tâm.
Địa điểm: Trường CĐ GTVT TWI, Ba Vì, Hà Nội.

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
19/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
20/7

Sáng

8h00

Nội dung: Dự Hội nghị CBCC Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà D, Bộ GTVT.
Bộ trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
21/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
22/7

Sáng

 

 

Chiều