Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (từ 23/7/2018 đến 29/7/2018)

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (từ 23/7/2018 đến 29/7/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 30 THEO NĂM 2018
TUẦN 51 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
23/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
24/7

Sáng

 

 

Chiều
16h00

Nội dung: Lễ ký thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Đảng Ủy khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội với Trường Đại học Công nghệ GTVT và Trường Cán bộ Quản lý GTVT.
Thành phần: các Phó hiệu trưởng, Ô Hùng (CTHĐT), Ô Lâm (Phòng ĐT), B Thu (TCCB), Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT), B Thủy (TCKT), Ô Lý (Khoa LLCT), Ô Đoan, Ô Toàn (Khoa ĐTTC).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Tối
20h00

Nội dung: Hành trình tri ân tại Quảng Bình - Quảng Trị - Hà Tĩnh; Lễ kết nạp Đảng tại Quảng Trị.
Thành phần: Đoàn thanh niên và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo.
Khách mời: Ô Hoàng Anh (Khoa Công trình).
Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 20h00.

Đoàn
thanh niên

Thứ Tư
25/7

Sáng
8h00

Nội dung: Tổng kết năm học 2017-2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 Khoa KHCB.
Thành phần: CBGV Khoa KHCB.
Khách mời: BGH; Chủ tịch Hội đồng trường; Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng KHCN - HTQT, Phòng TCCB, Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT, Ô Vương Văn sơn (CSĐT VP),
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Vĩnh Phúc.
Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 6h00 sáng.

Khoa KHCB

Chiều
14h00

(Bổ sung)

Nội dung: Kiểm tra định kỳ đề tài độc lập cấp nhà nước ĐTĐL-CN-45/16
Thành phần: Ô Hiếu (KHCN-HTQT); B Thủy (TCKT); Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều
15h00

(Bổ sung)

Nội dung: Làm việc với Viện Pháp ngữ (l'Espace Ha Dong)
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN & HTQT)
Địa điểm: l'Espace Ha Dong

 

Thứ Năm
26/7

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị của Bộ GTVT (hoãn sang tuần sau).
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường 2D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT
Sáng
9h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty Toyota Nhật Bản.
Thành phần: Ô Trinh, B. Hiền (Phòng KHCN- HTQT), Ô Tiến (Trung tâm CNCK)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều

 

 

Thứ Sáu
27/7

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội thảo tập huấn “Cơ chế quản lý Chương trình và nghiệp vụ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020, các nhiệm vụ độc lập, quỹ gen cấp Quốc gia”.
Thành phần: Hiệu trưởng; Bà Sơn (TCKT); Ô Hải (KHCN-HTQT), Ô Lân (Nhóm NCM).
Địa điểm: Hội trường tầng 10 – Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa HN.

Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh.
Thành phần: Các PHT, Ô Hùng (ĐTTC); Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
28/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/7

Sáng

 

 

Chiều