Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (từ 31/7/2017 đến 06/8/2017)


Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (từ 31/7/2017 đến 06/8/2017)

  • 30/07/2017 15:07
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 31 THEO NĂM 2017
TUẦN 52 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
31/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2017. (Ban tuyển sinh chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: Các PHT, Chủ tịch HĐT, các thành viên Ban tuyển sinh.
Địa điểm: 
Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Dự họp tại UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc).
Địa điểm: Phòng họp số 3, VP UBND Tỉnh VP.

Lãnh đạo
UBND Tỉnh VP

Chiều
15h00

Nội dung: Duyệt chính thức Hồ sơ Đại hội đại biểu ĐTN khoá VIII, nhiệm kỳ 2017-2019
Thành phần:
- Thành đoàn Hà Nội (Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Chu Hồng Minh; UVBTV và tổ công tác chỉ đạo Đại hội);
- Đảng uỷ Trường: Bí thư Đảng uỷ, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ; 
- BCH Đoàn Thanh niên: Bí thư, các Phó Bí thư, UVBTV, và các đồng chí trong tổ Công tác Đại hội. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - TT Thư viện.

 

Thứ Ba
01/8

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Lễ kí kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Phòng KHCN-HTQT phối hợp với Phòng HCQT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: BGH, Ô Lâm (Đào tạo), Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT), Ô Hùng (ĐTTC), B Sao, Ô Lâm (Khoa KTVT), Ô Quang Anh (Khoa CK), GS. Tráng, PGS Thủy, B Hương, Ô Đăng (Khoa CT), Ô Thanh (Khoa CNTT), Ô Tiến (TTCNCK).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
02/8

Sáng
9h00

Nội dung: Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CSĐT Thái Nguyên năm 2017.
Thành phần: PHT Long, Ô Quang (CTSV), Ô Lâm (ĐT), Bà Hương (KCT), Bà Lê (KTVT), Ô Long (PGĐ CSĐT), lãnh đạo các Phòng, Bộ môn, GVCN-CVHT và các sinh viên tốt nghiệp khoá 63 ngành CNKTGT, khóa 64 ngành Kế toán thuộc CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường CSĐT Thái Nguyên.
(Phòng CTSV và các đơn vị liên quan thuộc CSĐT Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện, chương trình cho buổi lễ. Xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội lúc 6h30 cùng ngày).

Hiệu Trưởng
Chiều

 

 

Thứ Năm
03/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
04/8

Sáng
9h00

Nội dung: Thi công gói thầu "Cải tạo hệ thống điện cơ sở đào tạo Hà nội".
Thành phần: Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản, B Thủy (TCKT), các đơn vị nhà thầu.
Địa điểm: CSĐT Hà Nội.

PHT Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với công ty Hui Geum - Hàn Quốc.
Thành phần: Lãnh đạo phòng, B Vân (KHCN&HTQT), Ô Đoàn, Ô Tuân (Khoa CK).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

PHT Khiêm

Thứ Bảy
05/8

Sáng
6h45

Nội dung: Thi tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy, đợt 1 năm 2017; Bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm 2017.
Thành phần: Theo quyết định thành lập ban coi thi 
- Đại học liên thông hệ chính quy đợt 1, năm 2017;
-Bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm 2017.
Địa điểm: Phòng Hội đồng 201, Nhà A2.

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
06/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan