Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (từ 07/8/2017 đến 13/8/2017)


Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (từ 07/8/2017 đến 13/8/2017)

  • 05/08/2017 17:08
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 32 THEO NĂM 2017
TUẦN 01 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
07/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
08/8

Sáng
8h30

Nội dung: Họp xét duyệt kinh phí đề tài NCKH cấp Trường 2016-2017.
Thành phần: PHT Long; Ô Trinh, Ô Hiếu (KHCN-HTQT); B Thủy (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

PHT Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Viện Chiến lược GTVT.
Thành phần: B Hiền, B Vân (P.KHCN-HTQT), B Sao (Khoa KTVT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Khiêm

Thứ Tư
09/8

Sáng

 

 
Chiều
14h30

(Mới)

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c Thường vụ ĐU Trường, mời Bà Thu, Ô Hoàng (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư Đảng
ủy

Thứ Năm
10/8

Sáng
8h00
(cả ngày)

Nội dung: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ nhất).
Thành phần: Đại diện Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Thành đoàn Hà Nội, Ban Chấp hành ĐTN, các đại biểu chính thức dự Đại hội (theo thông tri triệu tập).
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
Bấm để xem chương trình - phiên thứ nhất.

Đoàn Thanh niên

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ hai).
Thành phần: Thường trực Thành đoàn Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các CSĐT, phòng, khoa, trung tâm, bộ môn và các đơn vị chức năng trong Trường; các đại biểu chính thức dự Đại hội (theo thông tri triệu tập)
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
Bấm để xem chương trình - phiên thứ hai.

Đoàn Thanh niên

Thứ Sáu
11/8

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp CSĐT Hà Nội. (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Thành phần: PHT Long; Bà Sao (CĐ), Ô Ánh (ĐTN), Trưởng các phòng, Thư viện; Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm và các Bộ môn, GVCN-CVHT có sinh viên tốt nghiệp.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 khối ĐH.
Thành phần: Ô Hùng (CT HĐT), PHT Khiêm, Ô Lâm (ĐT).
Địa điểm: Hội trường C2 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Bộ trưởng Bộ GDĐT

Chiều
14h30

(Mới)

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường về quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Các Đ/c BCH ĐU Trường, mời Ô Hoàng (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư Đảng
ủy

Thứ Bảy
12/8

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2016 – 2017- Khoa Khoa học cơ bản.
Thành phần: Hiệu trưởng;
Mời dự: BGH, Ô Lâm (Đào tạo), Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Thế Anh (KT-ĐBCLĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT)Ô Sơn (Vĩnh Yên), Ô Long (Thái Nguyên), cán bộ, giảng viên Khoa KHCB không có giờ lên lớp.  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Vĩnh Yên.

Khoa KHCB

Chủ Nhật
13/8

Sáng
8h30

Nội dung: Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CSĐT Vĩnh phúc năm 2017. (Phòng CTSV phối hợp Phòng Đào tạo CSĐT Vĩnh Phúc chuẩn bị chương trình và mời dự).
Thành phần: PHT Long, Ô Quang (CTSV), Ô Lâm (ĐT), B Hương (Khoa CK), B Lê (Khoa KTVT); Ô Quang Anh (Khoa cơ khí), lãnh đạo cơ sở, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn thuộc CSĐT Vĩnh Phúc , GVCN lớp có sv tốt nghiệp và các sinh viên tốt nghiệp K63 CT, CK và K64 ngành kế toán thuộc CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc. (Thời gian xuất phát lúc 6h30)

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan