Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (từ 06/8/2018 đến 12/8/2018)


Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (từ 06/8/2018 đến 12/8/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 32 THEO NĂM 2018
TUẦN 01 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
06/8

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: Các PHT, Ô Hùng (HĐT), Ô Lâm (ĐT), Ô An (SĐH), Bà Thu (TCCB), Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
07/8

Sáng

Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Tư
08/8

Sáng
8h30

Nội dung: Họp về phương án cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Hoàng Long, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Bộ GTVT.
Ghi chú: Xe xuất phát từ Trường lúc 7h30.

Vụ TCCB

Chiều

 

 

Thứ Năm
09/8

Sáng

Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Sáu
10/8

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Hội đồng TĐKT Trường. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Hội đồng TĐKT Trường.(Bấm để xem danh sách Hội đồng)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch HĐ

Chiều

 

 

Thứ Bảy
11/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/8

Sáng

 

 

Chiều