Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (từ 14/8/2017 đến 20/8/2017)


Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (từ 14/8/2017 đến 20/8/2017)

  • 11/08/2017 23:08
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 33 THEO NĂM 2017
TUẦN 02 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
14/8

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch ban chấp hành Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐH Công nghệ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy Trường, Bí thư ĐTN Trường, Bí thư Đảng bộ Cơ sở Thái Nguyên, Bí thư các chi bộ; Các đồng chí đảng viên là trưởng, phó các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn GDTC, GDQP-AN.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí thư
Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Ba
15/8

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Trường đại học Valenciennes.
Thành phần: Ô Hùng (CT HĐT), Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT), Ô Toàn (Khoa TC), Ô Lâm (Khoa KTVT). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.
PHT Khiêm

Sáng
9h30

Nội dung: Sinh hoạt Chi bộ Khoa Công trình.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên – Chi bộ Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Bí thư Chi bộ
Khoa CT

Chiều

 

 

Thứ Tư
16/8

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Đào tạo.
Thành phần: Các Đ/c trong  Ban chấp hành Đảng bộ Trường (Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường), Bí thư các Chi bộ tại CSĐT Hà Nội. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bấm để xem chương trình và giấy mời.

Bí thư Chi bộ
Đào tạo

Chiều
14h00

Nội dung: Họp chuẩn bị nhập học Khóa 68 ĐHCQ.
Thành phần: BGH; Ô Lâm, B Hạnh, Ô Dũng, Ô Minh (Đào tạo), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Ngọc, Ô Dậu (HC-QT), B Thủy (TCKT), Ô Quang, B Nhung (CTSV), Ô Thế Anh (KT-ĐBCLĐT) , Ô Chỉnh, Ô Trung (KTX), Ô Ánh (Đoàn Thanh Niên), B Hương (Khoa CT), Ô Quang Anh (Khoa CK), B Lê (Khoa KTVT), Ô Thanh (Khoa CNTT), Ô Kỷ (GDQP), Ô Long (GDTC), Ô Sơn, B Sơn - TCKT (Vĩnh Yên), Ô Long, Ô Tuấn, B Điệp, Ô Tình (Thái Nguyên), 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với Công ty AGC Nhật Bản.
Thành phần: B Hiền, B Vân (P.KHCN-HTQT), PGS Thủy (Khoa Công trình), Ô Lý (Tổ Cơ sở), Ô Chuyên (Khoa KHCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Khiêm

Thứ Năm
17/8

Sáng
9h30

Nội dung: Họp Hội đồng trường.
Thành phần: Thành viên Hội đồng trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Chủ tịch HĐT

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c Thường vụ Đảng ủy Trường; mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư
Đảng ủy

Thứ Sáu
18/8

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường về:
1) Quy hoạch Ban chấp hành Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐH Công nghệ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025;
2) Công tác tháng 8 và 9/2017.
Thành phần: Các Đ/c BCH ĐU Trường, mời Ô Hoàng (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư
Đảng ủy

Chiều
17h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c Thường vụ Đảng ủy Trường; mời Bà Thu (TCCB), Ô Hoàng (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư
Đảng ủy

Thứ Bảy
19/8

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 - Khoa Công trình.
Thành phần: Cán bộ, giảng viên Khoa Công trình ở 3 khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên không có giờ lên lớp.
Mời dự: BGH, Ô Lâm (Đào tạo), Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Thế Anh (KT-ĐBCLĐT), Ô Sơn (Vĩnh Yên), Ô Long (Thái Nguyên).
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 Thư viện.

Khoa Công trình

Chiều
14h00

Nội dung: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Ô Hùng (CH HĐT), B Thu (TCCB), Khoa Đào tạo tại chức và
các học viên có tên trong danh sách.
Mời dự: Đại diện trường cán bộ quản lý GTVT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Khoa Đào tạo
 tại chức

Chủ Nhật
20/8

Sáng
7h00

Nội dung: Nhập học Khóa 68 ĐHCQ.
Thành phần: Các đơn vị theo phân công.
Địa điểm: Hội trường lớn 3 CSĐT.

Bấm để xem Hướng dẫn nhập học. 
Bấm để tải 

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan