Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (từ 21/8/2017 đến 27/8/2017)


Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (từ 21/8/2017 đến 27/8/2017)

  • 19/08/2017 18:08
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 34 THEO NĂM 2017
TUẦN 03 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
21/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
22/8

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị quán triệt KL số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.
Thành phần: Hiệu trưởng, các PHT, Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với Phòng HCQT và Khoa Công trình về bàn giao tài sản. (Phòng HCQT chuẩn bị và báo cáo).
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Lãnh đạo Phòng HCQT và Lãnh đạo Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
23/8

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Năm
24/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
25/8

Sáng
8h00

(Họp trực tuyến)

Nội dung: Họp Giao ban toàn Trường tháng 8/2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội:
Ban Giám hiệu; Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Thư viện, Trưởng các Bộ môn.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Vụ Vận tải- Bộ GTVT.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô. Hùng (CT HĐT); Ô. Trinh (Phòng KHCN); B. Sao, Ô. Lâm (Khoa KTVT); Ô. Toàn(Khoa ĐTTC)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
26/8

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng. (Thông báo triệu tập)
Thành phần: Quần chúng ưu tú đã được Đảng bộ bộ phận và các chi bộ giới thiệu hiện đang công tác và học tập tại cả ba Cơ sở đào tạo của Nhà trường.
Thời gian học: từ 26/8/2017 đến 29/8/2017.
Địa điểm: Hội trường lớn và Hội trường tầng 4 Thư viện.

Đảng ủy Trường
Chiều

 

 

Chủ Nhật
27/8

Sáng
10h00

(Họp trực tuyến)

Nội dung: Khai giảng Cao học Khóa 3.1.(Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: 
- Đầu cầu Hà Nội: Ô Hùng (CTHĐT), PHT. Long, PHT. Khiêm, Bà Sao (CTCĐ), Ô Lâm (Phòng Đào tạo), Ô An (SĐH), Bà Hương (Khoa Công trình), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Bà Lê (Khoa Kinh tế vận tải), Ô Lý (Khoa LLCT), học viên cao học Khóa 3.1 tại Phân hiệu Hà Nội, đại diện học viên cao học Khóa 2.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn, Ô Quyền, Bà Phượng (PĐT), Ô Dậu (HCQT), học viên cao học Khóa 3.1 tại cơ sở Vĩnh Phúc.
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Tuấn, Bà Dung (PĐT), học viên cao học Khóa 3.1 tại cơ sở Thái Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan