Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (từ 20/8/2018 đến 26/8/2018)


Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (từ 20/8/2018 đến 26/8/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 34 THEO NĂM 2018
TUẦN 03 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
20/8

Sáng

   
Chiều
14h00
Nội dung: Tiếp và làm việc với Nghiệp đoàn OKS – Nhật Bản.
Thành phần: Ô Trinh, B. Hiền (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.
Hiệu trưởng

Chiều
16h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: Các PHT; Ô Lâm, Ô Dũng (ĐT); Bà Thủy (TCKT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.
Hiệu trưởng

Thứ Ba
21/8

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát sửa đổi Quy định hoạt động KHCN.
Thành phần: Hội đồng KH-ĐT; Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Họp thẩm định Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
Thành phần: Các thành viên Hội đồng, Ban soạn thảo Chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1

Chủ tịch HĐ
Chiều
16h00

Nội dung: Ký MoU với Vingroup.
Thành phần: Hiệu trưởng, Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Long Biên, Hà Nội.

 

Thứ Tư
22/8

Sáng

8h00

Nội dung: Dự Tuần sinh hoạt công dân K69. Phòng CTSV chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phòng CTSV, SV các lớp K69 theo kế hoạch.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Hoàng Long

Chiều

14h00

Nội dung: Dự Tuần sinh hoạt công dân K69. Phòng CTSV chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Phòng CTSV, SV các lớp K69 theo kế hoạch.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng

Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm
23/8

Sáng

 

 

Chiều

14h30

(Hoãn)

Nội dung: Làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Khánh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Phó Hiệu trưởng

Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Sáu
24/8

Sáng

8h00

(Mới)

Nội dung: Họp Ban Giám hiệu.

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, mời Bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Sáng

8h30

(Mới)

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các Đ/c Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Dự Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo luật GDĐH sửa đổi.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp 330, Trụ sở các Cơ quan của QH, số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Ủy ban VHGDTNTNNĐ QH

Thứ Bảy
25/8

Sáng

8h30

(Mới)

Nội dung: Họp Hội đồng trường.

Thành phần: Thành viên Hội đồng trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng trường

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/8

Sáng

 

 

Chiều