Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (từ 27/8/2018 đến 02/9/2018)


Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (từ 27/8/2018 đến 02/9/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 35 THEO NĂM 2018
TUẦN 04 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
27/8

Sáng

   

Chiều
14h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c Thường vụ Đảng ủy, mời bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
28/8

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Hội đồng TĐKT Trường. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng TĐKT Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Sáng
9h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c Đảng ủy Trường, mời Ô Hoàng, Bà Nga (VP Đảng ủy).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Dự họp tại Vĩnh Phúc.
Thành phần: Hiệu trưởng, Ô Vương Văn Sơn (ĐT).
Địa điểm: Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Lãnh đạo
Tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều
14h00

Nội dung: Họp điều chỉnh chương trình đào tạo.
Thành phần: Ô Lâm, B Hạnh (Đào tạo), Ô Thanh (CNTT), B Lê (KTVT), Ô Huỳnh (ĐBCL).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Tư
29/8

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng. Phòng TCCB chuẩn bị.
Thành phần: Cán bộ chủ chốt theo danh sách triệu tập. Bấm để xem  (Bấm để tải danh sách)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Bộ GTVT

Sáng
8h30

Nội dung: Khai mạc khóa ĐTBD Vận hành máy trải bê tông nhựa VÖGELE cấp độ cơ bản.
Thành phần: Ô Toàn (ĐTTC), Ô Trầm (MXD).
Khách mời: Bộ GTVT; Lãnh đạo công ty Vitrac và một số đơn vị ngành Công trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Khoa ĐTTC

Sáng
9h00

Nội dung: Họp giao ban Trường tháng 8. Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, các PHT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm, y tế, thư viện, Bộ môn GDQP-AN, Bộ môn GDTC).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Bí thư Đảng ủy
– Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
Thành phần: Các Đ/c Thường vụ Đảng ủy; các Phó HT; mời bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy
– Hiệu trưởng

Thứ Năm
30/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
31/8

Sáng

 


Chiều

 

 

Thứ Bảy
01/9

Sáng

Nghỉ Lễ Quốc khánh (03 ngày, đến hết ngày Thứ Hai, 03/9).

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
02/9

Sáng

 

 

Chiều