Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (từ 11/9/2017 đến 17/9/2017)


Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (từ 11/9/2017 đến 17/9/2017)

  • 09/09/2017 22:09
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 37 THEO NĂM 2017
TUẦN 06 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
11/9

Sáng
7h30

Nội dung: Tổ chức chào cờ tại CSĐT Vĩnh Phúc. (Phòng ĐT, phòng CTSV phối hợp với bộ môn GDTC – QPAN để chuẩn bị nội dung)
Thành phần: BGH; Đoàn TN; Ô Quang (CTSV); Ô Sơn, Ô Chưởng (CSĐTVP); lãnh đạo các đơn vị tại csđt Vĩnh Phúc; Bộ môn GDTC- QPAN; GVCN các lớp K68 và các sinh viên K68 đang học tập tại CSĐT VP.
Địa điểm: Sân trường cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Sáng
9h00

Nội dung: Đại hội chi bộ Khoa đào tạo tại chức.
Thành phần: Chi bộ Khoa Đào tạo tại chức.
Mời dự: các Phó Bí thư Đảng ủy, Ô Lâm (UVTV Đảng uỷ - Bí thư Chi bộ Đào tạo).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Bí thư Chi bộ Khoa ĐTTC

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Nhóm tình nguyện Mỹ triển khai đào tạo thí điểm kỹ năng mềm cho sinh viên.
Thành phần: B Hiền, B Vân (KHCN&HTQT), Ô Ánh (Đoàn Thanh niên), B Hằng (Khoa LLCT), Ô Quang, B Dung, B Nhung (Phòng CTSV), B Nguyễn Thị Thùy Dung (Khoa Kinh tế vận tải), Ô Hữu Tuấn (Khoa Cơ khí).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

 

 

Thứ Ba
12/9

Sáng
8h30

Nội dung: Dự Đại hội chi bộ Sinh viên Vĩnh Yên.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên Vĩnh Yên.
Mời dự: Ô Lâm (UVTV Đảng uỷ - Bí thư Chi bộ Đào tạo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H1 – Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Bí thư chi bộ Sinh viên Vĩnh Yên

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Công ty Zydex Industries.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu (KHCN&HTQT), Ô Hưng, Ô Kiên (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều
13h00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017. (Từ 12/9 - 13/9)
Thành phần: Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên thành phố, Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên trường. 
Mời dự: Ô Hoàng Anh (Nguyên Bí thư Đoàn trường).
Địa điểm: Hải Phòng.

Bí thư
Thành đoàn Hà Nội

Chiều
14h00

Nội dung: Họp xét học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016 -2017. (Phòng Công tác SV chuẩn bị nội dung)
Thành phần: PHT Long; Ô Lâm (Đào tạo), Ô Thế Anh (ĐBCLĐT); B Thủy (TCKT); Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí); Ô Thanh (Khoa CNTT); B Lê (Khoa KTVT); B Hương (Khoa CT); Ô Quang, B Vân (CTSV).
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
13/9

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Nhà thầu thi công cùng với các đơn vị liên quan: Kiểm tra công trình Nhà điều hành; Bể lọc nước KTX.
Thành phần: Phòng QLĐT&XDCB; Phòng HC-QT; Các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan.
Địa điểm: Cơ sở Đào tạo Vĩnh Yên.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều

 

 

Thứ Năm
14/9

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2017-2018. Phòng ĐT chuẩn bị nội dung và báo cáo. (Họp trực tuyến 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội:
Các PHT, Ô Lâm (Đào tạo), Ô Ngọc (HCQT), Ô Quang (CTSV), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Ánh (ĐTN);
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn, Ô Quyền (ĐT), Ô Dậu (HCQT), Ô Trường (ĐTN), Ô Chưởng (CTSV);
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long, Ô Tuấn (CSĐT Thái Nguyên), Ô Hồng (HCQT), Ô Hoàng (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Hội thảo du học Nhật Bản đảm bảo việc làm. (Phòng HCQT chuẩn bị cơ sở vật chất, Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật)
Thành phần:
- Đầu cầu Vĩnh Yên:
Hiệu trưởng, Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc), B Hiền (KHCN&HTQT);
- Đầu cầu Hà Nội: Ô Trinh, B Vân (KHCN&HTQT);
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Hồng (CTSV).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Họp tổng kết công tác đào tạo kỹ năng mềm với nhóm tình nguyện viên Mỹ.
Thành phần: B Vân (KHCN&HTQT), Ô Quang, B Nhung, B Dung (Phòng CTSV),Ô Ánh (Đoàn Thanh niên), B Hằng (Khoa LLCT), B Dung (Khoa Kinh tế), Ô Tuấn (Khoa Cơ khí).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ HCQT.
Thành phần: Chi bộ HCQT.
Mời dự: Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư
Chi bộ HCQT

Chiều
16h30

Nội dung: Họp Hội đồng tinh giản biên chế. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật)
Thành phần: Các thành viên hội đồng theo quyết định.
- Đầu cầu Vĩnh Yên: Hiệu trưởng, Ô Sơn (CSĐT Vĩnh Phúc);
- Đầu cầu Hà Nội: PHT Khiêm, PHT Long, Bà Sao (Công đoàn), Ô Lâm (Đào tạo), Ô Tân (Thanh tra), Bà Thủy (TCKT), Bà Thu (TCCB);
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (Phó GĐ).
Mời dự: Ô Ngọc, Ô Dậu (HCQT); Ô Đức (CSĐT Thái Nguyên).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
15/9

Sáng
7h30

Nội dung: Dự Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí gắn với việc làm sinh viên ra trường – Thực trạng và Giải pháp” tại Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Hiếu (KHCN&HTQT), Ô Quang Anh, Ô Công Tuấn (Khoa Cơ Khí).
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

 

Sáng
7h30

Nội dung: (1) Họp chi ủy; (2) Họp giao ban Khoa; (3) Lễ kết nạp đảng viên và Sinh hoạt chi bộ.
Thành phần: Thông báo cụ thể tới các Bộ môn, Tổ đảng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Lãnh đạo
Khoa Công trình
Sáng
8h30

Nội dung: Ký hợp tác với Công ty Biển Bạc.
Thành phần: PHT Long; Ô Trinh, B Hiền (KHCN&HTQT), Ô Thanh, Ô Thu (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa KHCB.
Thành phần: Chi bộ Khoa KHCB.
Mời dự: Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hoàng Long.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí thư
Chi bộ KHCB

Chiều
14h00

Nội dung: Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII) và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Thành phần: Cán bộ, Đảng viên, giảng viên, sinh viên (là Đảng viên), công nhân viên; giảng viên CSĐT Vĩnh Phúc không có giờ lên lớp.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Đảng ủy Trường

Thứ Bảy
16/9

Sáng

 

 

Sáng
9h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí.
Thành phần: Chi bộ Khoa Cơ khí.
Mời dự: Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà B1, CSĐT Vĩnh Phúc.

Bí thư
Chi bộ Khoa CK
Chiều
14h00

Nội dung: Dự Tổng kết năm học với Khoa Cơ khí.
Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.

 Khoa Cơ khí

Chủ Nhật
17/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan