Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (từ 18/9/2017 đến 24/9/2017)


Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (từ 18/9/2017 đến 24/9/2017)

  • 16/09/2017 11:09
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 38 THEO NĂM 2017
TUẦN 07 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
18/9

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng năm học 2017-2018 Cơ sở đào tạo Hà Nội.
Thành phần: Đảng ủy, BGH, Hội đồng Trường, Công đoàn, ĐTN, Hội SV, Lãnh đạo các khoa, bộ môn, lãnh đạo các phòng, Thư viện, trung tâm, Y tế; giảng viên không có giờ lên lớp; sinh viên theo danh sách.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
Ghi chú: trang phục lịch sự (khuyến khích áo dài truyền thống với nữ, cà vạt với nam).

Ban Giám hiệu

Chiều
13h30

Nội dung: Khóa đào tạo cách viết CV và đối sách phỏng vấn với doanh nghiệp Nhật Bản. (Phòng HCQT chuẩn bị cơ sở vật chất, Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật)
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: B Hiền, B Vân (KHCN&HTQT).
- Đầu cầu Vĩnh Yên: Ô Quyền (Phòng đào tạo).
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Hồng (CTSV)
Sinh viên và giảng viên quan tâm tham dự
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở.

Phòng KHCN-HTQT

Chiều
14h00

Nội dung: Khai giảng năm học 2017-2018 Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.
Thành phần: PHT Khiêm, Bà Sao (CĐ); Lãnh đạo các khoa, bộ môn, lãnh đạo các phòng, giảng viên không có giờ lên lớp, sinh viên theo danh sách thuộc CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: trang phục lịch sự (khuyến khích áo dài truyền thống với nữ, cà vạt với nam).

Ban Giám hiệu

Chiều
14h00

Nội dung: Khai giảng năm học 2017-2018 Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Thành phần: Ô Hùng (CT HĐT), Ô Lâm (ĐT), Bà Thu (TCCB), Bà Hương (Khoa CT); Lãnh đạo các khoa, bộ môn, lãnh đạo các phòng, giảng viên không có giờ lên lớp, sinh viên theo danh sách thuộc CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.
Ghi chú: trang phục lịch sự (khuyến khích áo dài truyền thống với nữ, cà vạt với nam).

PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
19/9

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường khoá VIII lần thứ 2 mở rộng. (Phòng HCQT chuẩn bị Cơ sở vật chất, TTCNTT chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu)
Thành phần: BCH Đoàn trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2017-2019.
Mời dự: Bí thư các chi đoàn CB-GV-CNV, Bí thư, phó Bí thư các LCĐ Khoa, CSĐT, Ban thư ký Hội Sinh viên khoá VI.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Nhóm xây dựng nhiệm vụ KHCN năm 2018 do Bộ KHCN quản lý.
Thành phần: Nhóm NCM về VL&MĐ; Ô Trinh, Ô Hải (KHCN&HTQT), TS Lư Thị Yến (Khoa CT), đại diện Phòng TCKT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
20/9

Sáng
8h30

Nội dung: Hội thảo việc làm diện kỹ sư và phỏng vấn tuyển dụng sang Nhật Bản làm việc. (Phòng HCQT chuẩn bị cơ sở vật chất, Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật)
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Ô Trinh, B Hiền (KHCN&HTQT), Ô Quang (CTHSSV);
- Đầu cầu Vĩnh Yên: Ô Quyền (Phòng đào tạo);
-  Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Hồng (CTSV);
Sinh viên và giảng viên quan tâm tham dự.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều

 

 

Thứ Năm
21/9

Sáng
8h30

Nội dung: Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII) và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Thành phần: Cán bộ, Đảng viên, giảng viên, sinh viên (là Đảng viên), công nhân viên; giảng viên CSĐT Thái Nguyên không có giờ lên lớp.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Đảng ủy Trường

Chiều
13h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Vận tải.
Thành phần: Chi bộ Khoa Kinh tế Vận tải;
Mời dự: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí thư Chi bộ
Khoa KTVT

Thứ Sáu
22/9

Sáng
9h00

Nội dung: Hội thảo với doanh nghiệp cho Sv Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí tàu thủy và thiết bị nổi; Cơ khí Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro) về đào tạo CAD/NX.
Mời dự: PHT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Khoa Cơ khí
Chiều

 

 

Thứ Bảy
23/9

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Hà Nội 2.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên Hà Nội 2.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Lâm - UVTV Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Thư viện.

Bí thư Chi bộ
Sinh viên Hà Nội 2

Chủ Nhật
24/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan