Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (từ 25/9/2017 đến 01/10/2017)


Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (từ 25/9/2017 đến 01/10/2017)

  • 23/09/2017 23:09
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 39 THEO NĂM 2017
TUẦN 08 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
25/9

Sáng

Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra Gmail (Gmail UTT) để cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9 vào bảng tổng hợp (online) được gửi.

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
26/9

Sáng
7h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Công trình.
Thành phần: Chi bộ Khoa Công trình, mời Ban Thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí Thư Chi bộ
Khoa Công trình

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đời sống và Đào tạo lái xe.
Thành phần: Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đời sống và Đào tạo lái xe, mời Ban Thường vụ Đảng ủy trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà thư viện.

Bí Thư Chi bộ TT DVĐS và ĐT lái xe

Thứ Tư
27/9

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị cán bộ lớp sinh viên – CSĐT Hà Nội. (phòng CTSV chuẩn bị nội dung). 
Thành phần: BGH; Đoàn TN, Hội SV; Ô Quang (CTSV); Ô Lâm (ĐT), Ô Thế Anh (KT&ĐBCLĐT); Ô Tân (TTGD); lãnh đạo các các Khoa; GVCN – CVHT các lớp và cán bộ lớp các lớp khoá 64, K65, K66, K67, K68 – CSĐT Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hiệu Trưởng
Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc tại AFD.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh, Ô Khánh (Phòng KHCN- HTQT).
Địa điểm: Trụ sở AFD Hà Nội.
(Phòng HCQT bố trí xe xuất phát tại Trường từ 13h45 phút)

 

Thứ Năm
28/9

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà D Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ
GTVT

Sáng
9h00

(Hoãn)

Nội dung: Giao lưu học tập kinh nghiệm tại Trường Đại học GTVT.
Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch Hội đồng Trường); Phó hiệu trưởng Vũ Ngọc Khiêm; Phó hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long; Ô Trinh (KHCN- HTQT); Ô Lâm (Đào tạo); Ô An (Sau đại học), Ô Thế Anh (ĐBCL), B Hương (Khoa Công trình), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Ô Hà Thanh (Khoa CNTT), B Lê (Khoa KTVT), Ô Tiến (TT Công nghệ Cơ khí), B Sao (Công đoàn Trường), B Thu (Phòng TCCB).
Địa điểm: Trường Đại học Giao thông Vận tải.
(Phòng HCQT bố trí xe xuất phát tại Trường từ 8h15 phút)

Hiệu Trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Tối
19h00

Nội dung: Tọa đàm "Sinh viên ngành công trình phát triển kỹ năng".
Thành phần: Đại diện các Bộ môn trong Khoa Công trình và GV quan tâm; GVCN-CVHT các lớp ngành công trình, mời: Ban Giám hiệu, đại diện Phòng Công tác Sinh viên, BCH Đoàn TN - Hội SV.
Địa điểm: Hội trường lớn - CSĐT Hà Nội.
Ghi chú: VPK Công trình thông báo cho sinh viên biết, đến tham gia chương trình.

Khoa Công trình

Thứ Sáu
29/9

Sáng
8h00

Nội dung: Hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, tuyển dụng nhân sự”.
Thành phần: Ban Giám hiệu; các Khoa chuyên ngành; Lãnh đạo phòng KHCN – HTQT, Khảo thí và Đảm bảo CLĐT, Phòng Đào tạo, Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên; Ô Long, Ô Hồng(Cơ sở Thái Nguyên); Lãnh đạo các đơn vị, sinh viên năm thứ 4, thứ 5 tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc.

Vụ chính trị và
Công tác HSSV
Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Thành phần: Chi bộ Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí Thư Chi bộ
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin.
Thành phần: Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí Thư Chi bộ
Khoa Công nghệ thông tin​
Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Trung tâm CNCK.
Thành phần: Chi bộ Trung tâm CNCK, mời Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Ô Quang Anh (Khoa cơ khí);
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà thư viện.

Bí Thư Chi bộ Trung tâm CNCK
Chiều
14h30

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy Trường, mời Ô Hoàng (VP Đảng ủy).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Tối
19h00

Nội dung: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, sinh viên năm học 2016-2017; Tổng kết chiến dịch mùa hè xanh, chào tân sinh viên K68.
Thành phần: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban chấp hành chi đoàn, Ban cán sự các lớp, sinh viên K68 tại cơ sở đào tạo Hà Nội; mời Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các CSĐT, Phòng, Ban Khoa, Trung tâm, Bộ môn và các giảng viên quan tâm tới dự.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Đoàn thanh niên
- Hội sinh viên

Thứ Bảy
30/9

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Văn phòng- Đảng bộ CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Chi bộ Văn phòng; mời Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.

Bí Thư Chi bộ

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Giáo viên - Đảng bộ CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Chi bộ Giáo viên; mời Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.

Bí Thư Chi bộ

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên- Đảng bộ CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Chi bộ sinh viên; mời Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.

Bí Thư Chi bộ

Sáng
9h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ.
Thành phần: Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ; mời Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Bí Thư Chi bộ
P. Tổ chức cán bộ

Sáng
9h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục- Đảm bảo chất lượng đào tạo.
Thành phần: Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục- Đảm bảo chất lượng đào tạo; mời Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Yên.

Bí Thư Chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Phòng KHCN-HTQT
Thành phần: Phó bí thư Đảng ủy Vũ Ngọc Khiêm; toàn thể đảng viên Chi bộ KHCN- HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Bí Thư Chi bộ
Phòng KHCN-HTQT​

Chủ Nhật
01/10

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1.
Thành phần: Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1; mời Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Bí Thư Chi bộ

 

 

Tin liên quan