Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)


Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)

  • 22/10/2017 15:10
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 43 THEO NĂM 2017
TUẦN 12 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
23/10

Sáng
8h00

Nội dung: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; công tác văn phòng cấp ủy.
Thành phần: Bấm để xem (Giấy triệu tập).
Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Nhà C2, Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Sáng
9h30

Nội dung: Làm việc với Công ty DOW Việt Nam.
Thành phần: Ô Hiếu (KHCN-HTQT); B Hương, PGS. Thủy, PGS. Tráng, B Lý, Ô Hưng (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà H1.

Phòng KHCN-
HTQT
Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng xét tuyển đề tài KHCN cấp Bộ 2018.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp Nhà D, Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải

Thứ Ba
24/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
25/10

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Vĩnh Yên.

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Phòng KHCN-HTQT về tạp chí KHCN Trường.
Thành phần: Phó HT Vũ Ngọc Khiêm, Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
26/10

Sáng

 

 

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoa VIII) về Chiến lược thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (Giấy mời)
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà D, trụ sở Bộ GTVT, 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội .
Thứ trưởng Bộ GTVT
Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Vụ Môi trường Bộ GTVT.
Thành phần: Phó HT Vũ Ngọc Khiêm, B Vân (KHCN-HTQT)
Địa điểm: Phòng họp Bộ GTVT.

Bộ GTVT

Thứ Sáu
27/10

Sáng
8h00

Nội dung: Họp rà soát chương trình đào tạo Cầu đường Anh.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Minh (Đào tạo), Ô Huỳnh (ĐBCL), B Hương, Ô Thắng, Ô Khoa (Khoa CT).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng
8h30

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Công ty IPC (Mỹ) về thiết bị thí nghiệm vật liệu áo đường.
Thành phần: Ô Hiếu (KHCN-HTQT); B Hương (Khoa Công trình); Ô Hưng, Ô Thuần, Ô Dũng (BM Thí nghiệm CT); B Lý, Ô Lâm, Ô Sơn, B Giang (BM KCVL).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Nhà H3.

Phòng KHCN-
HTQT

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Hội thảo An toàn Hàng không dân dụng Việt Nam.
Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch HĐT); Ô.Trinh (Phòng KHCN-HTQT); Ô Toàn(Khoa ĐTTC).
Địa điểm: Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - Long Biên- Hà Nội
Hội KHCN Hàng không Việt Nam

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Cục Quản lý đường bộ Cao tốc - Tổng cục đường bộ Việt Nam.
Thành phần: Phó HT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Tổng cục đường bộ Việt Nam.

 

Thứ Bảy
28/10

Sáng
7h30

Nội dung: Hội nghị đại biểu CBVC Trường ĐH Công nghệ GTVT năm học 2017-2018. Bấm để xem (Chương trình)
Thành phần: Đại biểu theo Quyết định triệu tập, mời Ô Trung (Công ty CPTV và XDCT – UTT).
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

3

Tin liên quan