Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 44 THEO NĂM 2018
TUẦN 13 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
29/10

Sáng
7h30

Nội dung: Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018-2019. (Bấm để xem Chương trình)
Thành phần: Đại biểu theo Quyết định triệu tập
Mời dự: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT; Công đoàn GTVT Việt Nam.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
Tải danh sách đại biểu

Hiệu trưởng
Chiều    

Thứ Ba
30/10

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ, mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy Trường, mời bà Nga (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Ban cố vấn triển khai dự án hợp tác với Cơ quan môi trường của Liên hợp quốc (UNEP)
Thành phần:  B Hiền (Phòng KHCN-HTQT), các thành viên Hội đồng cố vấn và các giảng viên tham gia triển khai dự án.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
31/10

Sáng
8h00

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 10. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.
Thành phần:

- Đầu cầu Hà Nội: Chủ tịch HĐT, các PHT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm, y tế, các bộ môn trực thuộc Trường);
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các khoa, phòng.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Bí thư Đảng ủy–
Hiệu trưởng

Sáng

Nội dung: Làm việc tại Cơ sở Vĩnh Yên.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Yên.

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
01/11

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
02/11

Sáng
8h30

(HOÃN)

Nội dung: Họp sơ kết kết quả khảo sát các hoạt động trọng tâm của Trường. Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.
Thành phần: Tổ trưởng, Tổ phó các tổ. Mời Ô Ngọc (HCQT), Ô Thanh (TT CNTT-TV), Ô Bình (KT&ĐBCL).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
03/11

Sáng
9h00

(Hoãn)

Nội dung: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 66.
Thành phần: BGH, Ô Hùng (CT HĐT), B Thu (TCCB), Khoa Đào tạo tại chức
và các học viên có tên trong danh sách.
Mời dự: Đảng Ủy khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội, Trường cán bộ quản lý GTVT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Khoa ĐTTC

Chiều

 

 

Chủ Nhật
04/11

Sáng

 

 

Chiều