Lịch công tác tuần 45 năm 2019 (từ 04/11/2019 đến 10/11/2019)


Lịch công tác tuần 45 năm 2019 (từ 04/11/2019 đến 10/11/2019)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 45 THEO NĂM 2019
TUẦN 14 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
04/11

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Kiểm tra CSVC khu giảng đường A3. 
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Tiến (TT CNCK), Ô Hiếu (QLĐT&XDCB), Ô Quyền (HCQT).

Địa điểm: Khu giảng đường A3.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
05/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
06/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
07/11

Sáng
8h00
Nội dung: PHT Nguyễn Hoàng Long làm việc tại CSĐT Thái Nguyên. 
Mời dự: TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ nhiệm UBKT ĐU.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20. 
Thành phần: Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối (địa chỉ: Số 219 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Chiều

 

 

Thứ Sáu
08/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
09/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
10/11

Sáng

 

 

Chiều