Lịch công tác tuần 46 năm 2017 (từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)


Lịch công tác tuần 46 năm 2017 (từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)

  • 11/11/2017 22:11
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 46THEO NĂM 2017
TUẦN 15 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
13/11

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: Các PHT, Bà Thủy (TCKT), Bà Hương (QLĐT&XDCB), Ô Hiếu (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
15h00

Nội dung: Họp triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn bộ phận.
Thành phần: Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Chủ tịch Công
đoàn Trường

Thứ Ba
14/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
15/11

Sáng
8h00

(Hoãn)

Nội dung: Xét duyệt Đề cương nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên năm học 2017-2018.
Thành phần: Thành viên Hội đồng khoa học; các Chủ nhiệm đề tài; các giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH Sinh viên. (Xem danh sách theo QĐ đính kèm)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng

Sáng
10h00

(Mới)

Nội dung: Họp tại Bộ Giao thông vận tải. (Giấy mời)
Thành phần: BGH, Bà Thủy (TCKT), Bà Hương (QLĐT-XDCB), Ô Hiếu (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà D - 80 Trần Hưng Đạo - Hà Nội. 
Xe xuất phát tại Trường lúc 9h00.

Bộ Giao thông vận tải

Sáng
10h30

(Mới)

Nội dung: Tiếp và làm việc với tập đoàn DAIKI – Nhật Bản.
Thành phần: Bà Hiền, Bà Vân (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.
PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Họp tại Bộ Giao thông vận tải.
Thành phần: BGH, Bà Thủy (TCKT), Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT), Bà Hương (QLĐT-XDCB).
Địa điểm: Bộ Giao thông vận tải. 
Xe xuất phát tại Trường lúc 13h00.

Bộ Giao thông vận tải

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Tiếp và làm việc với Đại học Texas – Mỹ.
Thành phần: Ô Trinh, Bà Vân (Phòng KHCN-HTQT), Ô Thanh, Ô Khánh, Bà Tình (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.
PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm
16/11

Sáng    

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc với trường Đại Học Rouen Normandie. 
Thành phần: Ô Trinh, Ô Khánh, Bà Huyền (KHCN-HTQT)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Triển khai Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
Thành phần: Các PHT; Ô Hùng (Chủ tịch HĐT); Bà Sao (Công đoàn); Ô Lâm (ĐT); Ô Ngọc, Ô Thi, Ô Quyền (HCQT); Bà Thu (TCCB), Ô Sơn (VP), Ô Long, Ô Tình, Ô Đức (Thái Nguyên) và các cá nhân được thông báo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
17/11

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 3 ngày Lễ lớn.
Thành phần: Các PHT, Ô Lâm (ĐT), Bà Thủy (TCKT), Ô Ngọc (HCQT), Bà Thu (TCCB), Ô Ánh (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
13h30

(Mới)

Nội dung: Đại hội Công đoàn Trung tâm đào tạo lái xe.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Trung tâm đào tạo lái xe.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Trung tâm Thư viên.

Chủ tịch Công
đoàn Trung tâm
Đào tạo lái xe
Chiều
14h30

Nội dung: Gặp mặt các chuyên gia-nhà giáo đang công tác tại Trường nhân kỷ niệm 3 ngày Lễ lớn. (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và mời dự).
Thành phần: Các PHT, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
18/11

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II. (Thông báo)
Thành phần: BGH, Ô Lâm (Đào tạo), Bà Thu (TCCB), Trưởng các Khoa, các Giảng viên, các Học viên theo danh sác​h.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Khoa ĐTTC

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan