Lịch công tác tuần 49 năm 2016 (từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)


Lịch công tác tuần 49 năm 2016 (từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

  • 03/12/2016 22:12
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 49 THEO NĂM 2016
TUẦN 18 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày11/12/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
05/12

Sáng
10h00

Nội dung: Tiếp nhận xe do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trao tặng.
Thành phần: PHT Khiêm; B Thủy (TCKT); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Ngọc (HCQT).
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội.

PHT Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Tuyên dương Đoàn sinh viên và giảng viên tham dự kỳ thi Olympic tin học SVVN. (Chương trình)
(Phòng HSSV chủ trì chuẩn bị nội dung và mời dự)
Thành phần: PHT Long; Ô Quang, Bà Nhung (HSSV); Ô Thanh (CNTT); Ô Ánh (ĐTN); Đoàn các em sinh viên và giảng viên.
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
06/12

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Ban biên tập sách chuyên khảo “Lịch sử, truyền thống Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải”.
(Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung và mời dự)
Thành phần: Chủ tịch HĐT; PHT Khiêm; PHT Long; Ô Bình (CT Công đoàn); Ô Lâm (P Đào tạo); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Tân (P Thanh tra), Ô Tạ Quang Chính (Nguyên Phó hiệu trưởng - chủ biên cuốn sách).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với phòng Hành chính - Quản trị.
Thành phần: Lãnh đạo phòng HCQT: Ô Ngọc, Ô Thi, Ô Dậu; Tổ trưởng các Tổ thuộc phòng Hành chính - Quản trị CSĐT Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà H3.

PHT Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban tổ chức Hội nghị khoa học trẻ ngành GTVT.
(Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung và mời dự)
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh (KHCN-HTQT) Ô Ánh (ĐTN), Ô H. Anh (Khoa CT), Ô Ngọc (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Đề án đào tạo tiếng Anh theo chuẩn đầu ra cho sinh viên Khoa CNTT.
Thành phần: Bà Hạnh (P Đào tạo); Bà Hoà (BM Anh Pháp); Bà Hiền (KHCN-HTQT); Bà Thuỷ (TCKT); Ô Thanh (CNTT).
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà H3.

PHT Long

Thứ Tư
07/12

Sáng
(Cả ngày)

Nội dung: Làm việc tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên.
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Hùng (Khoa Đào tạo tại chức).

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
08/12

Sáng
8h00

Nội dung: Kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
Thành phần: Đoàn Kiểm tra (theo quyết định), lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo tại chức, cán bộ trực tiếp quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Đoàn Kiểm tra
của Trường 

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ.
Thành phần: PHT Khiêm, B Hương (Ban Xây dựng cơ bản).
Địa điểm: Ban Xây dựng cơ bản - phòng 106 tầng 1 Nhà H3.

PHT Khiêm

Chiều

   

Thứ Sáu
09/12

Sáng
8h30

(Mới)
Nội dung: Họp Đảng uỷ bộ phận mở rộng - Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Địa điểm: Phòng họp Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Bí thư
Đảng uỷ bộ phận

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Khoa LLCT.
Thành phần: PHT Long; Ô Hùng (Khoa Đào tạo tại chức); Ô Lâm (P Đào tạo).
Địa điểm: Phòng họp Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ GTVT “Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến bitum bằng các phần tử Nano dùng trong xây dựng công trình giao thông – mã số DT154051
Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo (QĐ 3088/QĐ-ĐHCNGTVT); Đại diện lãnh đạo: Khoa Công trình, Phòng KHCN-HTQT; Cán bộ, giảng viên quan tâm 
(Chủ nhiệm đề tài và các thành viên chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Đào Văn Đông

Thứ Bảy
10/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Tin liên quan