Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)


Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)

  • 02/12/2017 13:12
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 49 THEO NĂM 2017
TUẦN 18 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
04/12

Sáng
9h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT. Vũ Ngọc Khiêm, Ô Ngọc, Ô Thi (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng
Sáng
10h00

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần: PHT. Vũ Ngọc Khiêm, Bà Thủy (TCKT), Bà Hương (QLĐT&XDCB), Ô Hiếu (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
05/12

Sáng
8h30

Nội dung: Xây dựng Đề án mở ngành đào tạo đại học.
Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh (ĐT); Ô Thanh (CNTT); bà Lê, Ô Lâm (KTVT); bà Hương, Ô Mạnh, Ô Khương (KCT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
13h30

Nội dung: Dự Hội thảo quốc tế chuyên đề 3 trong khuôn khổ Hội thảo -  Triển lãm quốc tế về Phát triển công nghiệp thông minh 2017.
Thành phần: PHT. Vũ Ngọc Khiêm, Ô Thanh (CNTT).
Địa điểm: Phòng Hội thảo Salon BC, khách sạn JW Marriott, Hà Nội.

Ban Kinh tế
Trung ương

Chiều
14h00

Nội dung: Dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐH Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ GDĐT

Thứ Tư
06/12

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Khoa Kinh tế vận tải.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn khoa KTVT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Chủ tịch Công đoàn Khoa KTVT
Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Khoa Khoa học cơ bản.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn khoa KHCB.
Địa điểm: Phòng họp cơ sở Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Công đoàn Khoa KHCB
Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội thảo Chương trình KHCN Bộ GDĐT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 4 A8 Trường ĐH GTVT.

Chủ nhiệm
Chương trình
Sáng
10h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty Daiki – Nhật Bản.
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, bà Vân (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Phòng
KHCN-HTQT

Chiều
13h30

(Mới)

Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch KH & CN cấp Bộ năm 2017.
Thành phần: Lãnh đạo Vụ, các chuyên viên Vụ KHCN- Bộ GTVT;  Lãnh đạo Nhà trường, các Chủ nhiệm đề tài, tiêu chuẩn.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

(Lưu ý: Các Chủ nhiệm tiêu chuẩn, đề tài chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, minh chứng kèm theo để báo cáo Bộ)

Vụ KHCN- Bộ GTVT
Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Khoa Công trình
Thành phần: Đoàn viên công đoàn khoa Công trình
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Thư viện, HN.

Chủ tịch Công đoàn Khoa Công trình

Chiều
15h00

Nội dung: Trao đổi về chính sách nghỉ hưu sớm. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và mời dự. 
Thành phần: Bà Sao (CT CĐ), Bà Thu, Ông Đức (TCCB), Ông Sơn (ĐT CSĐT Vĩnh Phúc), Ông Long (PGĐ CSĐT Thái Nguyên) và các cá nhân liên quan.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
07/12

Sáng
8h00

Nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy-học tại CSĐT Vĩnh Phúc. Phòng ĐT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, Ô Lâm, Ô Sơn (ĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Tân, Ô Bài (Thanh tra); Giảng viên (cả giảng viên kiêm chức) CSĐT Vĩnh Phúc (trừ giảng viên có giờ lên lớp/coi thi); Lãnh đạo các khoa, bộ môn quan tâm.
Địa điểm: Giảng đường 401 - A4, CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội lúc 6h30. Cá nhân đăng ký đi với Phòng HCQT trước 16h30 ngày 06/12/2017.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Tổ chức thi tuyển sinh cho Khối các Học viện khoa học ứng dụng quốc gia khu vực Hà Nội. 
Thực hiện: Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Phòng KHCN-HTQT

Thứ Sáu
08/12

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Phòng Đào tạo.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Phòng Đào tạo, mời Lãnh đạo công đoàn Trường. 
Địa điểm: Phòng họp cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Công đoàn Phòng Đào tạo
Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Khoa Đào tạo tại chức
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Khoa đào tạo tại chức.
Địa điểm: Phòng họp cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Công đoàn Khoa Đào tạo tại chức
Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Họp chi bộ Khoa Công trình
Thành phần: Đảng viên trong chi bộ khoa công trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Bí thư chi bộ
Khoa Công trình
Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Phòng TCCB
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1, CSĐT Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn Phòng TCCB
Chiều
14h00
(Mới)

Nội dung: Đại hội công đoàn Thanh tra-ĐBCLĐT-CTSV
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Thanh tra-ĐBCLĐT-CTSV
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Trung tâm Thư viện, CSĐT Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn Thanh tra-ĐBCLĐT-CTSV

Chiều
15h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty WORK STAFF – Nhật Bản
Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, bà Vân (Phòng KHCN-HTQT)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Phòng
KHCN-HTQT

Thứ Bảy
09/12

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Khoa Công nghệ thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tin
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Khoa CNTT – Trung tâm CNTT
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Chủ tịch Công đoàn Khoa CNTT – TT CNTT

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội công đoàn Phòng KHCN – HTQT.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Phòng KHCN – HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1, CSĐT Hà Nội.
Chủ tịch Công đoàn Phòng KHCN – HTQT

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Đại hội công đoàn Phòng Tài chính – Kế toán
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Phòng TCKT
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Trung tâm Thư viện, CSĐT Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn Phòng TCKT​
Chiều    

Chủ Nhật
10/12

Sáng
10h00

(Mới)

Nội dung: Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 1, Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Chuyên ngành CNKT xây dựng cầu – hầm.
Thành phần: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo SĐH, Giảng viên bộ môn Cầu – hầm, các giảng viên Khoa Công trình quan tâm đến dự.
Địa điểm: Phòng 501, 502, 503 nhà A1.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

 

 
Tin liên quan