Lịch công tác tuần 49 năm 2018 (từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)


Lịch công tác tuần 49 năm 2018 (từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 49 THEO NĂM 2018
TUẦN 18 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
03/12

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Vụ TC.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Long, Bà Thủy (TCKT).

Địa điểm: Phòng họp 2D, Bộ GTVT.

Vụ TC
Sáng
8h30

Nội dung: Nội dung: Lễ kết nạp đảng viên và Sinh hoạt chi bộ.
Thành phần: Đảng viên trong Chi bộ khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội và CSĐT Vĩnh Phúc.

Bí thư chi bộ khoa
Công trình
Sáng
9h00

Nội dung: Họp nhóm tư vấn dự án FERC.

Thành phần: Ô Trinh, Ô Khánh, bà Hiền, Ô Hải, bà Vân (P.KHCN-HTQT); Ô Hiếu (P.QLĐT-XDCB)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Phó Hiệu trưởng
Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Phỏng vấn tuyển sinh cho Viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp (INSA de Rennes)

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

TT Đào tạo, tư vấn du học & việc làm quốc tế

Thứ Ba
04/12

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Họp nhóm tư vấn xây dựng Đề án 4.0 của Trường.
Thành phần: Các thành viên Tổ giúp việc Hiệu trưởng theo Quyết định số 3658/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 08/11/2018; Ô Hiếu (Phòng QL ĐT-XDCB; Ô Vũ (Phòng KHCN-HTQT).
Mời dự: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Phó Hiệu trưởng
Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
05/12

Sáng
8h00

Nội dung: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị TW8, khóa XII của Đảng.

Thành phần: Bí thư, các Phó Bí thư, Đ/c Hùng (CT Hội đồng Trường), Đ/c Lâm, Đ/c Tân, Đ/c Hoàng.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà A1, Trường ĐH Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đảng ủy Khối

Chiều

 

 

Thứ Năm
06/12

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
07/12

Sáng
8h30

Nội dung: Dự diễn đàn nguồn nhân lực toàn cầu 2018.

Thành phần: PHT. Khiêm, Ông Trinh (P.KHCN-HTQT).

Địa điểm: Hội trường Crystal, Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Hà Nội.

Bộ GDĐT

Chiều

 

 

Thứ Bảy
08/12

Sáng

8h30

Nội dung: Sinh hoạt chi bộ TCKT (cả ngày).

Thành phần: Các đảng viên thuộc chi bộ TCKT.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà điều hành, CSĐT Vĩnh Phúc.

Bí thư chi bộ

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/12

Sáng

 

 

Chiều