Thông báo
Thông báo
Thông báo triệu tập lớp Đảng viên mới

Thông báo triệu tập lớp Đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT về công tác xây dựng Đảng. Được sự đồng ý của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT triệu tập lớp Đảng viên mới.\n1- Đối tượng học: là những đảng viên...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị KHCN năm 2008.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị KHCN năm 2008.

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ và Chương trình công tác của BGH trường Cao đẳng GTVT về việc thực hiện nhiệm vụ KHCN trong toàn trường năm học 2007- 2008, Ban Giám hiệu triển khai tới các đơn vị và cá nhân trong toàn trường Kế...