Thông báo
Thông báo
Thông báo về việc thi tuyển viên chức

Thông báo về việc thi tuyển viên chức

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng GTVT thông báo :\nCác ứng viên đã được duyệt thi viên chức của trường năm 2009 tập trung làm thủ tục và phổ biến hướng dẫn ôn tập\nThời gian : 7h30 ngày 6/6/2009\nĐịa điểm : Hội...

Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2009

Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2009

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...