Thông báo
Thông báo
Kế hoạch tổ chức Hội nghị KHCN năm 2008.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị KHCN năm 2008.

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ và Chương trình công tác của BGH trường Cao đẳng GTVT về việc thực hiện nhiệm vụ KHCN trong toàn trường năm học 2007- 2008, Ban Giám hiệu triển khai tới các đơn vị và cá nhân trong toàn trường Kế...