Thông báo
Thông báo
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2010

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2010

Trường Cao đẳng GTVT được Chính phủ Quyết định đồng ý về mặt chủ trương nâng cấp thành Trường Đại học Công nghệ GTVT . Trường có nhu cầu tuyển dụng những ứng viên có năng lực, nhiệt tình và kinh nghiệm vào chức danh giảng...