Danh sách giáo viên chủ nhiệm các lớp học quân sự, thể dục, chính trị tại cơ sở Vĩnh Phúc (Đợt 2)