[Dự thảo] Quy định sử dụng điện tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải


[Dự thảo] Quy định sử dụng điện tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

  • 05/10/2017 13:10
  • Thông báo

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

2. Các đơn vị và người lao động thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Điều 2: Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường về tình hình thiếu điện hiện nay và yêu cầu phải tiết kiệm trong sử dụng điện. Tăng cường sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo về việc thực hiện tiết kiệm điện năng, chống sử dụng lãng phí trong Nhà trường.

2. Đề ra các biện pháp khả thi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phù hợp nhằm quản lý và sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, tăng cường chống lãng phí điện.

Chương II
NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN

Điều 3: Nội dung tuyên truyền

1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền Cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Liên hệ trong sử dụng điện tại nơi làm việc, học tập và nơi cư trú.

2. Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở Cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động và sinh viên thuộc quyền quản lý của mình phải thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện theo chỉ thị 34/CT-TTg ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Thông tư liên tịch số 111/2009 TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4: Các biện pháp tiết kiệm điện chung

1. Các trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc trong phòng đều phải cắt hết điện.

2. Các đèn trong phòng làm việc chỉ được bật khi đến làm việc.

3. Chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết và để chế độ 24oC trở lên; khi mở điều hòa, cửa ra vào phải đóng kín; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa để tránh tổn thất điện.

4. Máy vi tính, máy photocopy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không được dùng cho công việc riêng của cá nhân. Khi hết công việc phải cắt điện, không để chế độ chờ.

5. Đèn bảo vệ: Mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3): Bật vào lúc 18h30’ và tắt 6h00’ sáng; Mùa hè (từ tháng 4 đến hết tháng 9): Bật vào lúc 19h00’ và tắt 5h30’ sáng. Giảm số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân trường thấy hợp lý. Sử dụng loại đèn tiết kiệm điện năng, công suất phù hợp.

6. Không đun nấu bằng điện phục vụ mục đích riêng trong cơ quan.

7. Phòng Công tác sinh viên; Trung tâm thư viện; giảng viên; bảo vệ; tổ Quản lý giảng đường; tổ Quản lý KTX phải kiểm tra, nhắc nhở sinh viên có ý thức sử dụng tiết kiệm điện tại các phòng học, phòng đọc, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và nơi ở nội trú.

8. Mọi người phải có ý thức trách nhiệm trong sử dụng điện, tiết kiệm hiệu quả.

Điều 5: Các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể

1. Khối hành chính, văn phòng khoa, trung tâm, tổ bộ môn:

- Chỉ sử dụng điện phục vụ công việc cơ quan, công việc chuyên môn. Những đơn vị nào do yêu cầu công việc của Nhà trường cần giải quyết ngoài giờ hành chính phải báo cáo Nhà trường và đăng ký với bộ phận bảo vệ để thực hiện;

- Thời gian sử dụng máy điều hòa không khí sẽ theo mùa; thời gian tắt máy điều hòa trước 30’ khi hết giờ hành chính, rời khỏi phòng làm việc;

- Máy vi tính, máy photocopy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không dùng cho công việc riêng của cá nhân, không được mở máy trước quá lâu. Xong công việc phải tắt điện không để thiết bị điện ở chế độ chờ.

2. Khu giảng đường, phòng học thực hành, thí nghiệm phục vụ học tập:

- Chỉ sử dụng điện để phục vụ giảng dạy và học tập;

- Thời gian sử dụng căn cứ theo kế hoạch đào tạo của năm học, theo thời gian biểu được Nhà trường quy định;

- Các trường hợp sử dụng điện phục vụ hợp đồng dịch vụ cho thuê như: Nhà ăn, các phòng cho thuê thanh toán theo giá điện kinh doanh;

- Giảng viên, nhân viên tổ Quản lý giảng đường có nhiệm vụ: Thường xuyên nhắc nhở sinh viên sử dụng điện tiết kiệm, tắt các trang thiết bị điện tại phòng học khi hết giờ.

3. Trung tâm thư viện:

- Phòng làm việc của viên chức thư viện thực hiện chế độ sử dụng điện theo quy định khối hành chính, văn phòng và theo ca trực;

- Các phòng nghiệp vụ thư viện phục vụ cho sinh viên thực hiện chế độ sử dụng điện theo quy định giảng đường, phòng học.

4. Hội trường, phòng họp, khu vực công cộng:

- Hội trường, phòng họp, khu vực công cộng thực hiện sử dụng tiết kiệm điện cho các thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của Nhà trường theo quy định chung của quy định sử dụng điện;

- Các đơn vị sử dụng chú ý đóng, ngắt các thiết bị điện khi ra về, hết giờ làm việc;

- Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với các bộ phận thường trực, bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện;

- Bố trí đèn chiếu sáng hợp lý, tùy theo mùa và thời gian sử dụng cho phù hợp.

5. Ký túc xá:

- Chỉ sử dụng điện phục vụ học tập và sinh hoạt của sinh viên, nghiêm cấm việc sử dụng điện đun nấu và cho mục đích khác;

- Hàng tháng ban Quản lý KTX thực hiện ghi số điện của các công tơ điện các phòng và tính tiền. Ban Quản lý KTX thu tiền và nộp về phòng Tài chính - Kế toán Nhà trường;

- Ban Quản lý KTX có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng điện của sinh viên trong khu KTX, nhắc nhở sinh viên sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 6: Công tác kiểm tra, báo cáo

- Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm tra việc sử dụng điện của các đơn vị; phát hiện đơn vị nào hết giờ làm việc không tắt đèn, quạt, máy điều hòa, các thiết bị điện khác gọi điện báo ngay cho người phụ trách đơn vị biết và ghi vào sổ theo dõi báo cáo lãnh đạo Nhà trường;

- Lập biên bản những trường hợp vi phạm Quy định sử dụng điện, báo cáo Ban Giám hiệu xử lý.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7: Tổ chức thực hiện

1. Phòng Hành chính - Quản trị có trách nhiệm:

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường phổ biến tới toàn thể Cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động và sinh viên của Trường tổ chức thực hiện Quy định này.

- Kiểm tra, theo dõi toàn bộ tình hình sử dụng điện của Nhà trường.

2. Các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện quy định này trong đơn vị mình.

3. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm phổ biến sâu rộng, cụ thể đến sinh viên và tổ chức thực hiện Quy định này.

4. Các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định gây lãng phí trong việc sử dụng điện sẽ bị xử lý kỷ luật.

 

Kính mong các đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn Trường tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Thời gian tham gia đóng góp ý kiến: từ 05/10 đến 15/10/2017.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ hòm thư điện tử: hungcngtvt@gmail.com

 

Trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan