Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng “UTT Got Talent 2017”


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng “UTT Got Talent 2017”

  • 28/02/2017 14:02
  • Thông báo

Thực hiện chương trình công tác thanh niên, sinh viên năm học 2016 – 2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng “UTT Got Talent 2017”.

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Mục đích

- Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (26/3/1931 – 26/3/2017).

- Tạo đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên năm 2017 và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên các cấp Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2019 và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên các cấp Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải khóa VIII, nhiệm kỳ 2017- 2019.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên có năng khiếu thể hiện tài năng của bản thân, từ đó lựa chọn những tài năng trẻ để bổ sung vào đội văn nghệ của Nhà trường.

- Tạo môi trường thân thiện, tích cực để thanh niên, sinh viên có thể phát huy tài năng sáng tạo góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, sinh viên của Trường.

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tập tại 3 sơ sở đào tạo của Nhà trường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung

Thí sinh hoặc nhóm thí sinh có thể đăng ký dự thi theo các hình thức như: hát, múa, nhảy, dẫn chương trình, diễn xuất, biểu diễn nhạc cụ ... (Mỗi thí sinh/nhóm thí sinh chỉ đăng ký 01 tiết mục tham gia). Các tiết mục tham gia không được vi phạm thuần phong mỹ tục, không gây phản cảm, đả kích, không trái với văn hóa, đạo đức. Đảm bảo an toàn cho cả người và cơ sở vật chất.

2. Hình thức

Các thí sinh và nhóm tham gia thi theo hình thức biểu diễn trực tiếp được tổ chức thành 2 vòng như sau:

- Vòng sơ loại: Chọn ra các tiết mục xuất sắc nhất từ những tiết mục đăng ký tham dự cuộc thi. Thời lượng tối đa cho mỗi tiết mục là 5 phút.

- Vòng chung kết: Chọn ra 01 giải quán quân, 02 giải á quân và các giải khuyến khích từ các tiết mục vượt qua vòng sơ loại. Thời lượng tối đa cho mỗi tiết mục là 7 phút.

Ghi chú: Thí sinh và nhóm thí sinh tham dự tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ cho tiết mục dự thi.

3. Cách thức đăng ký tham gia

Thí sinh và các nhóm thí sinh đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác HSSV (P103 nhà H3) hoặc Văn phòng Đoàn TN - Hội Sinh viên (P312 nhà H1) trước 16h00 ngày 09/03/2017.

Cách 2: Thí sinh và các nhóm thí sinh đăng ký qua hòm thư điện tử của Đoàn TN theo địa chỉ: thanhnien@utt.edu.vn

Các thí sinh, nhóm thí sinh học tập tại cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc và Thái Nguyên đăng ký tham gia gửi về Phòng Công tác HSSV hoặc Văn phòng Đoàn TN- Hội Sinh viên của cơ sở đào tạo trước 16h00 ngày 09/03/2017.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Vòng sơ loại (dự kiến): 8h00 ngày 12/3/2017 (thứ Bảy); Ban Tổ chức sẽ căn cứ danh sách các thí sinh đăng ký để sắp xếp lịch và thông báo cụ thể cho các thí sinh tham gia
- Vòng chung kết (dự kiến): 19h00 ngày 25/3/2017 (thứ Bảy).

2. Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.

IV. CHẾ ĐỘ VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Chế độ

     - Đối với cá nhân thí sinh tham dự đêm chung kết mức bồi dưỡng 50.000đ/1 thí sinh/ngày; Đối với nhóm thí sinh tham dự đêm chung kết mức bồi dưỡng 200.000đ/nhóm/ngày.

     - Đối với Ban giám khảo là người của Trường mức bồi dưỡng 200.000đ/người; Đối với Ban giám khảo là khách mời ngoài Trường mức bồi dưỡng 500.000đ/người.

2. Giải thưởng
- Giải Quán quân: 500.000đ + Giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có)

- Giải Á quân: 400.000đ + Giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có)

- Giải Khuyến khích: 200.000đ + Giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác HSSV – Đoàn TNCSHCM là đơn vị thường trực, tổ chức xây dựng kế hoạch chương trình, quy chế cuộc thi; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu Ban Giám hiệu, thành lập Ban Tổ chức; phối hợp Phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị và các bộ phận liên quan xây dựng dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng duyệt.

2. Đoàn TN CSHCM – Hội Sinh viên tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới các Liên chi đoàn, chi đoàn, các lớp sinh viên, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên đăng ký tham gia; phối hợp với Phòng Công tác HSSV, các Khoa cử CB-GV-CNV và sinh viên tham gia công tác tổ chức, đảm bảo thiết thực, an toàn và tiết kiệm. Cử sinh viên tình nguyện đảm bảo về an ninh trật tự trong quá trình diễn ra chương trình.

3. Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị kinh phí cho cuộc thi.

4. Phòng HCQT:  chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, điện, nước, maket, hoa….

5. Các Cơ sở đào tạo, các Phòng, Ban, Khoa phối hợp triển khai kế hoạch tới CB-GV-CNV, các GVCN-CVHT và các lớp sinh viên.

Tin liên quan